Huis voor democratie en rechtsstaat

Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’

Samen met Stichting Lezen & Schrijven en Ieder(in) heeft ProDemos, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, gewerkt aan een handreiking over toegankelijke verkiezingen. In deze handreiking geven we concrete tips voor het maken van toegankelijke online en fysieke verkiezingsuitingen en -evenementen. Want het betrekken van iedereen bij de politiek draagt bij aan een inclusieve samenleving!

Vind hier alle tips en inspiratievoorbeelden

Toegankelijke vormgeving

Schrijf in eenvoudige taal

Inzet Taalambassadeurs & Ervaringsdeskundigen

Toegankelijke website en apps

Toegankelijke video’s en filmpjes

Toegankelijke sociale media

Inspiratievoorbeelden verkiezingsuitingen


Tips voor verkiezingsevenementen

Gebarentolk

Inspiratievoorbeelden verkiezingsevenementen