Huis voor democratie en rechtsstaat

Politieke partijen

Een rij billboards met daarop steeds een grote posters van een politieke partij langs een fietspad

In een democratie zoals de Nederlandse zijn politieke partijen onmisbaar.

Bij verkiezingen stemmen we op kandidaten van politieke partijen. In het dossier over politieke partijen gaan we in op de vraag wat een politieke partij precies is en hoe de partijen zijn georganiseerd. Tevens behandelen we de geschiedenis van de partijen in vogelvlucht.

Wat is een politieke partij?

Een politieke partij is een groep mensen die zich heeft verenigd op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het bestuur. Politieke partijen proberen via verkiezingen zetels te veroveren in het parlement, de gemeenteraad, de Provinciale Staten of het waterschap. Daarnaast heeft Nederland een aantal...

Lees meer »

Geschiedenis politieke partijen

Politieke partijen ontstonden in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hun doel was om de belangen van verschillende delen van de bevolking in politiek opzicht te vertegenwoordigen. CDA In 1879 richtten leden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) op. Deze partij verwierp de principes...

Lees meer »

Indeling van partijen

Politieke partijen worden op verschillende manieren onderscheiden. Een bekende indeling is die tussen confessionele en niet-confessionele partijen. Confessionele partijen baseren zich bij hun programma en hun politieke stellingname op een geloof of ze gaan uit van de Bijbel (of de Koran). Confessionele partijen zijn het CDA, de SGP en de...

Lees meer »

Organisatie van partijen

Politieke partijen zijn verenigingen en als zodanig hebben ze leden, een congres en een bestuur. De partijorganisaties bestaan uit plaatselijke afdelingen, die hun lokale besturen kiezen en de programma’s en de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen opstellen. De plaatselijke afdelingen zijn verenigd in grotere regionale eenheden, ook weer met hun eigen...

Lees meer »

Links

Meer informatie over politieke partijen kunt u onder andere vinden via onderstaande links: (de links openen in een nieuw venster) Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) Het DNPP verzamelt zoveel mogelijk (digitaal) materiaal van en over Nederlandse politieke partijen, verstrekt informatie over Nederlandse politieke partijen en doet onderzoek naar Nederlandse politieke...

Lees meer »