Voorafgaand aan het bezoek

Voorafgaand aan het bezoek aan het gemeentehuis moet de dag georganiseerd worden. In dit deel van het dossier vind je informatie over de inhoudelijke voorbereiding, randvoorwaarden aan jullie bezoek en het eventueel annuleren of wijzigen van het geboekte programma.  

Inhoudelijke voorbereiding

Het is niet noodzakelijk om de leerlingen voor te bereiden op het programma. De begeleider gaat ervan uit dat de klas geen tot weinig kennis heeft over de gemeentepolitiek en geeft daarom ter plekke de benodigde uitleg. Om ervoor te zorgen dat de stof echt beklijft raden we je echter wel aan om vooraf in de klas aandacht te besteden aan de gemeentepolitiek. Je kunt hiervoor gebruikmaken van lesmateriaal uit onze database. Om het leereffect te waarborgen kun je het programma ook nog nabespreken.

Voor Democracity (groep 7/8, praktijkonderwijs, so, vso) hebben we daarnaast nog specifiek voorbereidend lesmateriaal:

Voor Klassenbezoek@Gemeentehuis is er geen specifiek voorbereidend lesmateriaal.

Annuleren

Het kan natuurlijk voorkomen dat je jouw programma toch wilt annuleren omdat bijvoorbeeld de gekozen datum niet uitkomt. Mocht je jouw boeking om welke reden dan ook willen annuleren, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt hiervoor een mail sturen naar planning@prodemos.nl. Annuleren kan kosteloos tot 30 werkdagen (zes weken) voor aanvang van het programma. Daarna is kosteloos annuleren helaas niet meer mogelijk, zie ook onze algemene voorwaarden.

In het geval de begeleider door overmacht niet in staat is om het onderwijsprogramma of de -activiteit te verzorgen, is ProDemos genoodzaakt de uitvoering(en) te annuleren. Onze planning of dagcoördinatie neemt hierover contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken.

Groepsindeling en begeleiding

Onze programma’s zijn berekend op een groepsgrootte tussen de 10 en 32 leerlingen. Voor het praktijkonderwijs en vso maken we hierop een uitzondering, in dat geval kun je vanaf 9 leerlingen deelnemen aan onze programma’s op het gemeentehuis. Het is niet toegestaan om klassen samen te voegen. We verwachten dat er per groep minstens één begeleidend docent aanwezig is die de leerlingen of studenten kent. Per groep mogen maximaal twee docenten mee, één hiervan mag natuurlijk ook een stagiair zijn.