Voorafgaand aan het programma

Voorafgaand aan het educatieve programma moet deze georganiseerd worden. In dit deel van het dossier vind je informatie over de inhoudelijke voorbereiding, randvoorwaarden aan jullie programma en het eventueel annuleren of wijzigen van het geboekte programma. 

Inhoudelijke voorbereiding

Klik hier voor een overzicht van al onze online programma’s. Voor deze programma’s geldt dat het niet noodzakelijk is om de groep inhoudelijk voor te bereiden op het programma. De begeleider past ter plekke de lesstof en inhoud van het programma aan, afhankelijk van het niveau en de wensen van de groep en jou als docent. Mocht je het toch leuk vinden om vooraf aandacht te besteden aan het onderwerp dan kun je gebruik maken van lesmateriaal uit onze database. Om het leereffect te waarborgen raden we aan om de geleerde stof na te bespreken.

Praktische informatie

Ongeveer een week voordat de les plaatsvindt ontvang je van de begeleider van ProDemos een link naar het online klaslokaal. ProDemos gebruikt hiervoor Microsoft Teams. Het is belangrijk dat elke deelnemer een eigen apparaat heeft (bij voorkeur een laptop of tablet, geen telefoon) en oortjes.

Je kunt altijd en vanaf elk apparaat deelnemen aan een Teams-vergadering, ongeacht of je al dan niet een Teams-account hebt. De studenten kunnen de link gewoon op hun laptop openen. Er is geen programma nodig dat gedownload moet worden. Er hoeft geen gebruikersnaam en/of wachtwoord te worden ingevoerd. De browsers Microsoft Edge en Chrome werken het beste voor Teams. In de browser van Firefox en Safari werkt Teams wel, maar met een beperkte functionaliteit.

Annuleren

Het kan natuurlijk voorkomen dat je jouw programma toch wilt annuleren omdat bijvoorbeeld de gekozen datum niet uitkomt. Mocht je jouw boeking om welke reden dan ook willen annuleren, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt hiervoor een mail sturen naar planning@prodemos.nl. Annuleren kan kosteloos tot 30 werkdagen (zes weken) voor aanvang van het programma. Daarna is kosteloos annuleren helaas niet meer mogelijk, zie ook onze algemene voorwaarden.

In het geval de begeleider door overmacht niet in staat is om het onderwijsprogramma of de -activiteit te verzorgen, is ProDemos genoodzaakt de uitvoering(en) te annuleren. Onze planning of dagcoördinatie neemt hierover contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken.

Groepsindeling

Onze programma’s zijn berekend op een groepsomvang tussen de 10 en 32 deelnemers. Voor het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs is voorafgaand overleg over de groepsgrootte gewenst. Het is niet toegestaan om groepen van verschillende niveaus samen te voegen. We verwachten dat er tijdens het gehele programma minstens één begeleidend docent digitaal aanwezig is die de deelnemers kent.