Vakliteratuur

In het brede aanbod van publicaties van ProDemos zijn er enkele die specifiek over maatschappijleer gaan:

Handboek Burgerschapsonderwijs

Het burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Met het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs heeft de regering duidelijke eisen gesteld aan het burgerschapsonderwijs op middelbare scholen. Veel docenten, schoolleiders en bestuurders onderschrijven bovendien het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Daar gaat dit handboek over.

Met werkvormen en voorbeelden maken we vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van tips, good practices, en inzichten uit zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk, kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Of u nu burgerschapscoördinator, schoolleider of docent bent – met dit handboek bent u weer bij in de meest recente wetgeving en de belangrijkste inzichten uit onderzoek en onderwijspraktijk.

Handboek Burgerschapsonderwijs – voor het voortgezet onderwijs
Bram Eidhof, Hessel Nieuwelink, Coen Gelinck – ProDemos

Prijs € 24,95, verkrijgbaar via onze webshop.
U kunt het boek hier ook gratis als PDF downloaden.

Handboek vakdidactiek maatschappijleer

Een vak met de samenleving als onderwerp kan niet anders dan met die samenleving mee veranderen. In 2010 verscheen de vorige editie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Sindsdien kwam maatschappijkunde op het rooster, kreeg maatschappijwetenschappen een nieuw programma en groeide de noodzaak om striktere kaders te formuleren voor burgerschapsonderwijs. Allemaal goede redenen om ook het Handboek te herzien.

Het uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch maatschappijleer- of burgerschapsonderwijs ontwikkelen en uitvoeren. De auteurs willen docenten ondersteunen door vakdidactische handvatten aan te reiken. Vakdidactiek geeft antwoord op drie vragen: wat moeten leerlingen leren, waarom moeten zij dit leren en hoe moeten zij dit leren?

Om deze vragen systematisch te kunnen beantwoorden bespreken de auteurs allereerst waarom instructiemodellen behulpzaam kunnen zijn. Vervolgens laten de auteurs in een aantal hoofdstukken zien hoe docenten vanuit deze modellen zelf onderwijs kunnen ontwikkelen, waarbij afgestemd wordt op de beginsituatie van de leerlingen. Hierbij is er aandacht voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs en het mbo.

De nieuwe editie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer kost € 36,95. U kunt het boek bij ProDemos bestellen.

Rob van den Boorn (red.), Handboek vakdidactiek maatschappijleer,
ISBN 978-90-6473-528-8, ongeveer 380 pagina’s, prijs € 36,95.

Het Handboek vakdidactiek maatschappijleer is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken en ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Overige publicaties

Naast publicaties over Maatschappijleer biedt ProDemos ook andere verdiepende publicaties over de democratische rechtsstaat en zijn geschiedenis. Zie voor een volledig overzicht alle publicaties.