Grondwetloop

De Grondwetloop is een GPS-speurtocht op het Lange Voorhout. Deze speurtocht maakt deel uit van de wandeling tussen ProDemos aan de Hofweg naar de nieuwe locatie van de Eerste en Tweede Kamer. Bij deze speurtocht staat onze Grondwet centraal, en specifiek de grondrechten die de leerlingen hebben.  

De speurtocht wordt in groepjes gespeeld, met tablets van ProDemos. In ongeveer 25 minuten ontdekken de leerlingen op welke manieren ze beschermd worden door de grondrechten in onze Grondwet, en dat een aantal plekken op het Lange Voorhout hierbij betrokken zijn. De vragen van de speurtocht gaan o.a. over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad, en de Eerste Kamer, en ook bijvoorbeeld over artikel 1 (gelijke behandeling en discriminatieverbod), vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van vergadering en betoging, het kiesrecht en rechtsbijstand.

Met het correct beantwoorden van vragen verzamelen leerlingen diamantjes voor hun schild. Dit digitale schild gebruiken ze aan het eind van de Grondwetloop, bij het eindspel. Het groepje dat de meeste antwoorden goed heeft en het eindspel het beste doet, wint de Grondwetloop.