Op de dag zelf

In dit deel van het dossier lees je meer over wat we van de aanwezige docent verwachten, de inhoud van het programma, de gedragsregels die we hanteren, en wat jij kunt doen als zich vlak voor het programma een onverwachtse situatie voordoet.

Start- en eindtijden

De start- en eindtijd van het programma staan in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen en vind je bij je boeking in ons reserveringssysteem. De begeleider van ProDemos zal zich iets voor de starttijd melden op de onderwijslocatie.

Onverwachte situaties

Is er op de dag zelf een probleem waardoor je denkt dat een geboekt programma onverhoopt niet kan plaatsvinden? Neem dan contact met onze dagcoördinatie op via 070 204 22 05. Let op: voor onze begeleiders is het erg lastig om een volwaardig programma te kunnen uitvoeren bij een latere start van het programma.

In het geval de begeleider door overmacht niet in staat is om het onderwijsprogramma of de -activiteit te verzorgen, is ProDemos genoodzaakt de uitvoering(en) te annuleren. Onze planning of dagcoördinatie neemt hierover contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken.

Inhoud programma

Op de pagina op onze website over het door jou aangevraagde programma vind je een globale samenvatting van de inhoud van het programma. Naar gelang de duur van het programma en het niveau van de klas past de begeleider van ProDemos het programma hierop aan.

Klik hier voor een overzicht van alle programma’s op school.

Rol docent

ProDemos verwacht dat er per klas een begeleidende docent aanwezig is. Wij verwachten dat deze docent de leerlingen of studenten persoonlijk kent.

Tijdens het programma heeft de begeleider van ProDemos de leiding, maar de begeleidend docent is gedurende het gehele programma verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de leerlingen/studenten. De ProDemosbegeleider kan de begeleidend docent eventueel ook vragen om te assisteren bij praktische zaken en/of het bewaren van de orde.

Heb je als docent vragen of opmerkingen over het verloop van het programma? Bespreek dit dan met de begeleider van ProDemos. Je vindt het nummer van de ProDemosbegeleider bij je boeking in het reserveringssysteem. Sowieso neemt de ProDemosbegeleider voorafgaand aan het programma contact met je op om praktische zaken en jouw wensen en verwachtingen door te spreken.

Gedragsregels

Bij misdragingen behoudt ProDemos zich het recht voor om één of meerdere leerlingen weg te sturen. In ernstige gevallen kan het programma vroegtijdig worden beëindigd. Het is daarna aan de docent om te besluiten of daar verdere consequenties uit volgen voor de leerling.