Op de dag zelf

In dit deel van het dossier lees je meer over wat we van de aanwezige docent verwachten, de inhoud van het programma, de gedragsregels die we hanteren, en wat jij kunt doen als zich vlak voor het programma een onverwachtse situatie voordoet.

Start- en eindtijden

De start- en eindtijd van het programma staan in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen en vind je bij je boeking in ons reserveringssysteem. De begeleider van ProDemos zal zich iets voor de starttijd melden op de onderwijslocatie.

Onverwachte situaties

Is er op de dag zelf een probleem waardoor je denkt dat een geboekt programma onverhoopt niet kan plaatsvinden? Neem dan contact op met onze dagcoördinatie op 070 – 204 22 05. Let op: er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht!

Lees hier verder…

Inhoud programma

Op de pagina op onze website over het door jou aangevraagde programma vind je een globale samenvatting van de inhoud van het programma. Naar gelang de duur van het programma en het niveau van de klas past de begeleider van ProDemos het programma hierop aan.

Klik hier voor een overzicht van alle programma’s op school.

Rol docent

ProDemos verwacht dat er per klas een begeleidende docent aanwezig is. Wij verwachten dat deze docent de leerlingen of studenten persoonlijk kent. De docent kan de ProDemosbegeleider helpen bij het bewaren van de orde en is verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de leerlingen/studenten.

Lees hier meer over de rol van de docent

Gedragsregels

Bij misdragingen behoudt ProDemos zich het recht voor om één of meerdere leerlingen weg te sturen. In ernstige gevallen kan het programma vroegtijdig worden beëindigd. Het is daarna aan de docent om te besluiten of daar verdere consequenties uit volgen voor de leerling.