Klankbordgroepleden gezocht!

Een groep docenten zit in een zaal van ProDemos en luistert naar een spreker.

ProDemos zoekt enthousiaste docenten die af en toe met onze medewerkers mee willen denken over bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, de innovatie van programma’s en de toegankelijkheid van ons lesmateriaal. Maar ook over hoe wij als organisatie docenten beter kunnen bereiken of hoe we ons aanbod moeten aanpassen aan actuele gebeurtenissen. Op die manier willen we de kwaliteit van onze programma’s hoog houden. Wil je ons helpen om onze programma’s beter te maken voor jouw leerlingen of studenten? 

Klankbordgroep

Enkele jaren geleden is ProDemos gestart met klankbordgroepen. Op dit moment zijn er drie klankbordgroepen: voor het primair onderwijs, voor het voortgezet onderwijs en voor het mbo. Deze groepen komen twee keer per jaar bijeen om met onze educatiemedewerkers van gedachten te wisselen over onze onderwijsmaterialen, programma’s en andere educatieve uitdagingen. Eén keer fysiek op een centrale locatie in Nederland en één keer online. Daarnaast benaderen we je soms ook tussendoor als er plotselinge vragen zijn over onze educatieve programma’s en het lesmateriaal.

Denk je mee?

Als je actief meedenkt in onze klankbordgroep krijg je een vergoeding van €100,- per half jaar. Daarnaast mag je de reiskosten voor de fysieke bijeenkomst declareren. Je kunt je aanmelden door het formulier hieronder in te vullen. We nemen dan binnen vijf werkdagen contact met je op met meer informatie.

Aanmelden voor ProDemos klankbordgroep

  • Voer elke schoolnaam in op een nieuwe regel. Klik op het plusje rechts om een nieuwe regel toe te voegen.
  • Voer elke locatie in op een nieuwe regel. Klik op het plusje rechts om een nieuwe regel toe te voegen.
  • Voer elke gemeente in op een nieuwe regel. Klik op het plusje rechts om een nieuwe regel toe te voegen.