ProDemos Kamerdebat

Telefoons opbergen in de klas? Niet tijdens het ProDemos Kamerdebat. In de Tweede Kamer kijken politici toch ook vaak op hun telefoon?

Tijdens dit rollenspel in onze ‘Parlementszaal’ gaan de leerlingen in debat over actuele zaken die voor hen relevant zijn. Ze krijgen daarvoor allemaal een telefoon met daarop een individuele rolomschrijving, en een eigen berichten-inbox. Op deze telefoon kunnen leerlingen nieuwsberichten, sms’jes en e-mails ontvangen over het onderwerp van het debat dat zij moeten gaan voeren.

De ProDemosbegeleider kiest een ‘wetsvoorstel’ uit, bijvoorbeeld dat het openbaar vervoer in Nederland gratis moet worden, of dat er een belasting op vlees moet komen. Op de telefoon vinden de leerlingen verder informatie over hun achterban, een Wikipediapagina over het gekozen onderwerp en wat hun eigen rol precies is in het debat.

Het is dé kans om te ontdekken wat de rol van een fractievoorzitter is, van woordvoerder of van een specialist. De leerlingen bedenken goede argumenten, die aansluiten bij hun achterban en tegelijk de tegenpartij overtuigen.

De opzet van het rollenspel zorgt ervoor dat de individuele betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt. Ze leren tijdens deze simulatie hoe een Kamerdebat verloopt, welke rol opiniepeilingen kunnen spelen in de besluitvorming en dat ‘de wandelgangen’ net zo belangrijk kunnen zijn als het eigenlijke debat.

De Kamerdebatsimulatie is één van de mogelijke onderdelen tijdens het educatieve programma Politiek in een Dag. Het duurt 60 minuten en wordt gespeeld met maximaal 60 leerlingen tegelijk.

Het vernieuwde ProDemos Kamerdebat werd in april 2016 officieel geopend door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.