Gedragsregels en toegankelijkheid

Gedragsregels

ProDemos verwacht dat zowel leerlingen als docenten zich houden aan de aanwijzingen en instructies van de begeleider of andere medewerkers van ProDemos. In (de omgeving van) beide Kamers gelden bovendien een aantal veiligheidsmaatregelen. ProDemos vraagt docenten ervoor te zorgen dat de leerlingen zich rustig gedragen en geen afval achterlaten.

Een bezoek aan de Tweede Kamer maakt in principe onderdeel uit van elk educatief programma. Ieder groepslid dient zich te houden aan de instructies van de medewerkers en beveiligers van de Tweede Kamer en – indien deze gebouwen bezocht worden – de Eerste Kamer en Raad van State. Niet nakomen hiervan kan betekenen dat de gehele groep niet wordt toegelaten tot de Tweede Kamer of de andere gebouwen.

Let op: het is niet toegestaan om tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer of andere gebouwen protestkleding te dragen, te demonstreren of tekenen van goed- of afkeuring te geven. Lees voor jullie bezoek aan Den Haag in ieder geval de huisregels van de Tweede Kamer door.

Bij misdragingen behoudt ProDemos zich het recht voor om één of meerdere leerlingen weg te sturen. In ernstige gevallen kan het programma vroegtijdig worden beëindigd. Het is daarna aan de docent om te besluiten of daar verdere consequenties uit volgen voor de leerling.

Minder mobiel?

In verband met de renovatie van het Binnenhof zijn de ‘bewoners’ tijdelijk verhuisd. Dit betekent dat de afstand tussen de Tweede Kamer en ProDemos wat langer is. Mocht er een leerling of docent meekomen die slecht ter been is of in een rolstoel zit, geef dit dan vooral aan bij de boeking. We houden hier dan zoveel mogelijk rekening mee!

Toegankelijkheid van gebouwen

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de gebouwen op zeer korte termijn worden gesloten voor het publiek. Hierbij moet worden gedacht aan de politieke actualiteit van dat moment en/of de veiligheid binnen de gebouwen. ProDemos kan hierdoor genoodzaakt zijn programma’s te annuleren. In overleg met de school wordt in dat geval, indien gewenst en nog beschikbaar, een nieuwe datum gepland voor deelname aan het programma.