Op de dag zelf

De locatie van de rechtbank plus de start- en eindtijd van je bezoek staan in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen. Zorg ervoor dat je je een halfuur voor aanvang met je groep bij de rechtbank meldt in verband met de toegangscontrole en beveiliging.

Vervoer

Vervoer van en naar de rechtbank regel je als school zelf. Informeer op de website van de rechtbank naar (bus)parkeermogelijkheden of fietsenstalling. Houd er rekening mee dat je een halfuur voor aanvang met je groep bij de rechtbank aanwezig bent en houd rekening met eventuele uitlooptijd.

ProDemos heeft geen reiskostenregeling voor een bezoek aan een rechtbank.

Vertraging?

Is de groep op de dag zelf door omstandigheden verhinderd om te komen? Meld dit dan door contact op te nemen met onze dagcoördinatie via 070 204 22 05.

Programma

Tijdens een bezoek aan de rechtbank kunnen leerlingen met eigen ogen zien hoe een rechtszaak verloopt. Er zijn verschillende soorten zittingen. Wat voor soort zittingen er bijgewoond kunnen worden, is afhankelijk van de rechtbank. Klik hier voor meer informatie over het soort zittingen.

Voor bezoeken aan de rechtbank geldt dat ProDemos geen invloed heeft op het zittingsschema. Het kan daarom voorkomen dat de verdachte niet komt opdagen, zittingen worden uitgesteld of zittingen in zijn geheel geen doorgang vinden. ProDemos biedt dan geen alternatief programma.

Rol docent

ProDemos verwacht dat er per groepsreservering een begeleidende docent meekomt die leerlingen persoonlijk kent. De docent bereidt de groep voor op hun bezoek aan de rechtbank door bijvoorbeeld de huisregels te bespreken. De begeleidend docent is gedurende het gehele bezoek verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de leerlingen.

Gedragsregels en toegankelijkheid

ProDemos verwacht dat zowel leerlingen als docenten zich houden aan de aanwijzingen en instructies van de medewerkers van de rechtbank. ProDemos vraagt docenten ervoor te zorgen dat de leerlingen zich rustig gedragen en geen afval achterlaten.

Toegankelijkheid van gebouwen

Mocht er een leerling of docent meekomen die slecht ter been is of in een rolstoel zit, geef dit dan aan bij de boeking.

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de rechtbank of bijbehorende locaties op zeer korte termijn worden gesloten voor het publiek. Hierbij moet worden gedacht aan de actualiteit van dat moment en/of de veiligheid binnen de gebouwen. ProDemos kan hierdoor genoodzaakt zijn programma’s te annuleren. In overleg met de school wordt in dat geval, indien gewenst en nog beschikbaar, een nieuwe datum gepland voor een rechtbankbezoek.