Op de dag zelf

De locatie van het provinciehuis plus de start- en eindtijd van het programma staan in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen. Het is fijn als je een kwartier voor aanvang van het programma met de groep meldt bij de receptie van het provinciehuis. Zo start het programma op tijd en kan de klas zich op het gemak in de Statenzaal installeren.

Vervoer

Vervoer van en naar het provinciehuis regel je als school zelf. Informeer bij de griffie van de provincie naar (bus)parkeermogelijkheden of fietsenstalling. Houd er rekening mee dat je een kwartier vóór aanvang van het programma aanwezig bent met je groep op het provinciehuis en houd rekening met eventuele uitlooptijd.

ProDemos heeft geen reiskostenregeling voor naar het provinciehuis, maar sommige provincies hebben voor onderwijsinstellingen in hun provincie wel een regeling. Het gaat om de volgende provincies:

  • Provincie Drenthe: Je regelt zelf het vervoer en declareert de factuur bij statengriffie@drentsparlement.nl.
  • Provincie Limburg
  • Provincie Noord-Brabant
  • Provincie Zeeland
  • Provincie Gelderland: De provincie Gelderland betaalt het vervoer naar het provinciehuis voor Gelderse scholen die zich op meer dan 5 km afstand van het provinciehuis bevinden. Neem hiervoor contact op met Toonen Reizen via www.toonenreizen.nl of bel (024) 322 22 35.
  • Provincie Overijssel: De provincie Overijssel kan het vervoer regelen voor middelbare scholen die het provinciespel komen spelen. Neem hiervoor contact op met team Overijssel Doet Mee! via OverijsselDoetMee@overijssel.nl. Aanvragen voor vervoer dienen zes weken van te voren ingediend te worden.

Vertraging?

Loop je tijdens je reis naar het provinciehuis vertraging op? Neem dan zo snel mogelijk contact met onze dagcoördinatie op via 070 204 22 05. Let op: Voor onze begeleiders is het wel lastig om een volwaardig programma te kunnen uitvoeren bij een latere start van het programma.

Programma

Tijdens een educatief programma op het provinciehuis komen de studenten/leerlingen alles te weten over de spelregels van de provinciepolitiek en de manier waarop zij zelf invloed uit kunnen oefenen. De programma’s worden in principe uitgevoerd in de Statenzaal van het provinciehuis. Studenten/leerlingen mogen plaatsnemen op de zetels van de Statenleden achter de microfoons. Een bijzondere ervaring.

Op de programmapagina van het Provinciespel vind je een globale samenvatting van de inhoud van het programma. Naar gelang het niveau van de klas past de begeleider van ProDemos het programma hierop aan.

Rol docent

ProDemos verwacht dat er per groepsreservering  minimaal één begeleidende docent meekomt die de studenten/leerlingen persoonlijk kent. Tijdens het programma heeft de begeleider van ProDemos de leiding, maar de begeleidend docent is gedurende het gehele programma verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de studenten/leerlingen. De ProDemosbegeleider kan de begeleidend docent eventueel ook vragen om te assisteren bij praktische zaken en/of het bewaren van de orde.

Heb je als docent gedurende de dag vragen of opmerkingen over het verloop van het programma? Bespreek dit dan met de begeleider van ProDemos.

Gedragsregels en toegankelijkheid

ProDemos verwacht dat zowel studenten/leerlingen als docenten zich houden aan de aanwijzingen en instructies van de begeleider en medewerkers van het provinciehuis. ProDemos vraagt docenten ervoor te zorgen dat de groep zich rustig gedraagt en geen afval achterlaat.

Bij misdragingen behoudt ProDemos zich het recht voor om één of meerdere studenten/leerlingen weg te sturen. In ernstige gevallen kan het programma vroegtijdig worden beëindigd. Het is daarna aan de docent om te besluiten of daar verdere consequenties uit volgen voor de student/leerling.

Toegankelijkheid van gebouwen

Mocht er iemand meekomen die slecht ter been is of in een rolstoel zit, geef dit dan aan bij de boeking. Niet alle provinciehuizen zijn hier even goed op ingericht dus we kunnen dan tijdig bij de griffie van de provincie navragen wat er mogelijk is.

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat het provinciehuis of bijbehorende locaties op zeer korte termijn worden gesloten voor het publiek. Hierbij moet worden gedacht aan de politieke actualiteit van dat moment en/of de veiligheid binnen de gebouwen. ProDemos kan hierdoor genoodzaakt zijn programma’s te annuleren. In overleg met de school wordt in dat geval, indien gewenst en nog beschikbaar, een nieuwe datum gepland voor deelname aan het programma.