Op de dag zelf

Vervoer en reiskosten

De educatieve programma’s in politiek Den Haag kunnen op twee locaties starten en/of eindigen bij ProDemos:

ProDemos Hofweg
Hofweg 1
2511 AA Den Haag
(De ingang bevindt zich rechts naast café Dudok)

ProDemos Studio’s
Anna van Buerenplein 2
2595 DA Den Haag

ProDemos Studio’s ligt pal naast het Centraal Station. De ingang naar de Studio’s bevindt zich naast het DE-Café. Meld je groep(en) binnen aan bij de host. Laat je leerlingen/studenten buiten wachten (bij het rode kruis op het kaartje hier links)! Dit op verzoek van de beveiligers van het gebouw.

Beide locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer en gehuurd busvervoer. Daarnaast biedt ProDemos voor middelbare scholen op meer dan 15 kilometer een tegemoetkoming in de reiskosten.

Lees meer over vervoer en reiskosten

Programma

In jouw boekingsdossier staan de start- en eindtijden vermeld van jouw programma en de locaties waar je begint en eindigt. Het programma wordt gevuld met verschillende interactieve onderdelen en standaard brengen we een bezoek aan de Tweede Kamer. Ook hebben een aantal van onze programma’s een pauze.

Lees meer over de programma-inhoud

Rol docent

ProDemos verwacht dat er per groepsreservering een begeleidende docent meekomt. Wij verwachten dat deze docent de leerlingen persoonlijk kent. Tijdens het programma heeft de begeleider van ProDemos de leiding, maar de begeleidend docent is gedurende de loopmomenten en het gehele programma verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de leerlingen.

Lees meer over de rol van de docent

Gedragsregels en toegankelijkheid

ProDemos verwacht dat zowel leerlingen als docenten zich houden aan de aanwijzingen en instructies van de begeleider of andere medewerkers van ProDemos. In (de omgeving van) beide Kamers gelden bovendien een aantal veiligheidsmaatregelen. 

Lees meer over gedragsregels en de toegankelijkheid van gebouwen

Bezoek in Den Haag ook

Als je een bezoek brengt aan de Hofstad, is het zeker de moeite waard om naast ProDemos ook bij deze musea of organisaties langs te gaan.

Lees meer over andere educatieve instellingen in Den Haag