Bezoek Eerste Kamer

Als je het programma Politiek in een Dag hebt geboekt kan een bezoek aan de Eerste Kamer een onderdeel zijn van het programma. De vaste vergaderdag van de Eerste Kamer is dinsdag. Een enkele keer wordt ook op maandag of woensdag vergaderd. Kamerleden bespreken dan wetsvoorstellen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen en stemmen erover. Ze letten daarbij vooral op de technische kanten van het voorstel: de kwaliteit van de wet en de samenhang met andere wetten.

Extra leuk: af en toe zijn Eerste Kamerleden beschikbaar voor een vraaggesprek voor of na het bezoek van de klas aan de plenaire zaal. Leerlingen/studenten mogen dan al hun vragen stellen aan het Kamerlid over bijvoorbeeld werkzaamheden, de samenwerking met andere fracties en salaris.

Een klas luistert naar het verhaal van de begeleider vanaf de publieke tribune van de Eerste Kamer.