DemocratieLAB

Het DemocratieLAB is een interactieve tentoonstelling waarin scholieren aan de hand van opdrachten hun houding ten opzichte van de democratie onderzoeken.

Met een tablet gaan ze de diverse onderdelen in het lab langs. Op de tablet lezen ze de opdrachten en verwerken ze hun antwoorden. De onderdelen van het DemocratieLAB gaan over vraagstukken rondom de taken van de overheid, de trias politica, verschillende vormen van democratie, het verschil tussen democratie en dictatuur, de grondwet, participeren, actievoeren en rechten en plichten.

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘Wat vind ik belangrijk in een democratie?’, ‘Hoever zou ik gaan met politiek actievoeren?’ en ‘Wat zou de taak van de overheid moeten zijn?’ Aan het einde krijgen de deelnemers een certificaat met feedback op hun keuzes en antwoorden.

Het DemocratieLAB is één van de mogelijke onderdelen van de programma’s Politiek in Vogelvlucht en Politiek in een Dag. Jaarlijks doorlopen tienduizenden scholieren van voortgezet onderwijs en studenten van het mbo het DemocratieLAB.

In 2015 hebben we onderzocht wat het effect is van het DemocratieLAB op leerlingen in het voortgezet onderwijs. De uitkomst van dit onderzoek leest u hier. Wilt u een nog betere indruk krijgen van ons DemocratieLAB? Bekijk dan de uitgebreide fotocollectie.