Vakblad Maatschappij & Politiek

Maatschappij & Politiek – hèt vakblad voor Maatschappijleer – is een uitgave van ProDemos. Voor docenten Maatschappijleer is dit blad een onmisbare informatiebron. In Maatschappij & Politiek staan de actuele ontwikkelingen binnen het vak centraal.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan didactiek en bevat vrijwel elk nummer lessuggesties in de vorm van kopieerbaar lesmateriaal met bijbehorende docentenhandleiding. Verder onder meer interviews, recensies, informatie over nieuwe lesmethoden en informatie van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM). Maatschappij & Politiek verschijnt acht keer per jaar.

Meer informatie & abonnement

Ga voor meer informatie naar www.maatschappijenpolitiek.nl.

Daar kun je je ook abonneren (een abonnement op M&P staat los van het lidmaatschap van de NVLM).