Bezoek aan de Europese Raad

Voor groepen van ten minste 20 personen kan de Dienst Bezoeken een bezoek organiseren aan de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie.

Deze informatiesessie bestaat uit een korte presentatie door een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad of van de Europese Dienst voor extern optreden en een vraag-en-antwoordsessie. De presentatie is een algemene inleiding over de Europese Raad en de Raad, of een uiteenzetting over een specifieker onderwerp.

Deze bijeenkomsten zijn geschikt voor volwassenen en groepen scholieren van 15 jaar en ouder. Een sessie duurt gewoonlijk 1 tot 2 uur.

Informatiesessies kunnen worden georganiseerd op de meeste werkdagen, tussen 9 en 11 uur, of tussen 13.30 en 16 uur. De sessies moeten drie maanden van tevoren gereserveerd worden.

Meer informatie en reserveringen.