Op de dag zelf

De locatie van het gemeentehuis plus de start- en eindtijd van het programma staan in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen. Het is heel fijn als je je een kwartier voor aanvang van het programma met de groep meldt bij de receptie van het gemeentehuis. Zo start het programma op tijd en kan de klas zich op het gemak in de raadszaal installeren.

Vervoer

Vervoer van en naar het gemeentehuis regel je als school zelf. Informeer bij de griffie van de gemeente naar (bus)parkeermogelijkheden of fietsenstalling. Houd er bij je planning ook rekening mee dat je een kwartier vóór aanvang van het programma aanwezig bent met je groep op het gemeentehuis.

ProDemos heeft geen reiskostenregeling voor een bezoek aan een gemeentehuis.

Vertraging?

Loop je tijdens de reis naar het gemeentehuis vertraging op? Neem dan contact op met onze dagcoördinatie via 070 204 22 05. Let op: Voor onze begeleiders is het wel lastig om een volwaardig programma te kunnen uitvoeren bij een latere start van het programma.

Programma

Tijdens een educatief programma op het gemeentehuis komen de leerlingen alles te weten over de spelregels van de gemeentepolitiek en de manier waarop zij zelf invloed uit kunnen oefenen. De programma’s worden in principe uitgevoerd in de raadzaal van de plaatselijke gemeente. Leerlingen mogen plaatsnemen op de raadzetels achter de microfoons.

Op de programmapagina’s van Democracity en Klassenbezoek@Gemeentehuis vind je een globale samenvatting van de inhoud van het programma. Naar gelang het niveau van de klas past de begeleider van ProDemos het programma hierop aan.

Klik hier voor de programmapagina’s van Democracity en Klassenbezoek@Gemeentehuis

Rol docent

ProDemos verwacht dat er per klas in ieder geval één begeleidend docent meekomt die de leerlingen/studenten persoonlijk kent. Er mogen per klas maximaal twee docenten mee. Tijdens het programma heeft de begeleider van ProDemos de leiding, maar de begeleidend docent is gedurende het gehele programma verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de leerlingen of studenten. De ProDemosbegeleider kan de begeleidend docent eventueel ook vragen om te assisteren bij praktische zaken en/of het bewaren van de orde.

Heb je als docent vragen of opmerkingen over het verloop van het programma? Bespreek dit dan met de begeleider van ProDemos. Je vindt de contactgegevens van de ProDemosbegeleider bij je boeking in het reserveringssysteem.

Gedragsregels en toegankelijkheid

ProDemos verwacht dat zowel leerlingen/studenten als docenten zich houden aan de aanwijzingen en instructies van de ProDemosbegeleider en medewerkers van het gemeentehuis. ProDemos vraagt docenten ervoor te zorgen dat de leerlingen/studenten zich rustig gedragen en geen afval achterlaten.

Bij misdragingen behoudt ProDemos zich het recht voor om één of meerdere leerlingen/studenten weg te sturen. In ernstige gevallen kan het programma vroegtijdig worden beëindigd. Het is daarna aan de docent om te besluiten of daar verdere consequenties uit volgen voor de leerling/student.

Toegankelijkheid van gebouwen

Mocht er een leerling/student of docent meekomen die slecht ter been is of in een rolstoel zit, geef dit dan aan bij de boeking. Niet alle gemeentehuizen zijn hier even goed op ingericht. We kunnen dit dan tijdig bij de griffie van de gemeente doorgeven en vragen wat er mogelijk is.

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat het gemeentehuis of bijbehorende locaties op zeer korte termijn worden gesloten voor het publiek. Hierbij moet worden gedacht aan de politieke actualiteit van dat moment en/of de veiligheid binnen de gebouwen. ProDemos kan hierdoor genoodzaakt zijn programma’s te annuleren. In overleg met de school wordt in dat geval, indien gewenst en nog beschikbaar, een nieuwe datum gepland voor deelname aan het programma.