Voorafgaand aan het programma

Voorafgaand aan het educatieve programma moet de dag georganiseerd worden. In dit deel van dit dossier vind je informatie over o.a. de inhoudelijke voorbereiding, de annuleringsvoorwaarden.

Inhoudelijke voorbereiding

Voor onze programma’s op school geldt dat het niet noodzakelijk is om de klas inhoudelijk voor te bereiden op het programma, tenzij dit expliciet aangegeven is bij de praktische zaken op de pagina van het betreffende programma. Mocht je voorafgaand aan het programma toch graag aandacht willen besteden aan de democratie, rechtsstaat of rechtspraak dan kun je gebruik maken van lesmateriaal uit onze database.

Praktische informatie

In principe heeft onze begeleider niet veel nodig. Voor programma’s die in een klaslokaal worden gegeven is doorgaans een goed werkende beamer en laptop/computer met internetaansluiting voldoende. De begeleider van het programma neemt ongeveer een week van tevoren contact op om dit soort zaken door te bespreken. In dit gesprek bespreekt de begeleider ook het niveau van de klas en jouw wensen met je.

Voor sommige programma’s gelden bijzonderheden. Lees hieronder de aanvullende praktische informatie voor Project Burgerschap en de Verkiezingsfestivals.

Project Burgerschap – Speak out loud!

De installatie van Project Burgerschap – Speak out loud! wordt op school geleverd door EDG, uiterlijk op de donderdag voor de week waarin de uitvoeringen plaatsvinden. De school is verantwoordelijk voor het opbouwen van de installatie. De installatie staat op een ruime, centrale plek in de school (bijvoorbeeld de kantine). Na de afgesproken periode wordt de installatie weer opgehaald.

Aan het gebruik van Project Burgerschap – Speak out loud! zijn geen kosten verbonden. Let wel: kwijtgeraakte spullen of beschadigingen kunnen bij de school in rekening worden gebracht.

Verkiezingsfestival

Het Verkiezingsfestival is een dagvullend programma bestaande uit plenaire onderdelen en klassikale onderdelen. Een minimumaantal klassen neemt deel aan dit programma. Om de opbouw van het festival en de uitvoering goed te laten verlopen houdt iemand van ProDemos en/of de NJR nauw contact met jou als boekend docent per mail en telefoon.

Annuleren

Het kan natuurlijk voorkomen dat je jouw programma toch wilt annuleren omdat bijvoorbeeld de gekozen datum niet uitkomt. Mocht je jouw boeking om welke reden dan ook willen annuleren, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt hiervoor een mail sturen naar planning@prodemos.nl. Annuleren kan kosteloos tot 30 werkdagen (zes weken) voor aanvang van het programma. Daarna is kosteloos annuleren helaas niet meer mogelijk, zie ook onze algemene voorwaarden.

In het geval de begeleider door overmacht niet in staat is om het onderwijsprogramma of de -activiteit te verzorgen, is ProDemos genoodzaakt de uitvoering(en) te annuleren. Onze planning of dagcoördinatie neemt hierover contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken.

Groepsindeling en begeleiding

Onze programma’s zijn berekend op een groepsomvang tussen de 10 en 32 leerlingen. Voor het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs is voorafgaand overleg over de groepsgrootte gewenst en kan na overleg een uitzondering op deze minimale groepsgrootte worden gemaakt. Het is niet toegestaan om klassen samen te voegen. Daarnaast verwachten we dat er tijdens het gehele programma minstens één begeleidend docent aanwezig is die de leerlingen kent.