Praktische informatie per arrondissement

Ga direct naar….


Arrondissement Amsterdam

In Amsterdam is het rechtbankbezoek een combinatie van voorlichting door een rechter of juridisch medewerker en het bezoeken van een strafzaak en een nabespreking.

Deze bijeenkomsten duren twee uur.

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Amsterdam is Parnassusweg 280.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De minimale groepsgrootte is 15 leerlingen, het maximum 25 leerlingen. 
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • Zorg dat de leerlingen zo min mogelijk rugzakken meenemen. Ook andere attributen, zoals passers, kunnen de beveiligingsprocedure vertragen.
 • Mobiele telefoons moeten tijdens de voorlichting én de zitting uitgeschakeld zijn.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
 • Lees altijd de huisregels van de rechtbank Amsterdam door.

Arrondissement Den Haag

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Den Haag is Prins Clauslaan 60.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte is 15 leerlingen.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • Vertel de beveiliging dat je politierechterzittingen gaat bijwonen. Ga vervolgens per 5 in de rij staan voor de detectiepoortjes. Alle procespartijen hebben voorrang op bezoekers.
 • Zorg dat de leerlingen zo min mogelijk rugzakken meenemen. Ook andere attributen, zoals passers, scharen en andere scherpe/gevaarlijke voorwerpen kunnen de beveiligingsprocedure vertragen.
 • Informeer op de begane grond bij de bode van balie A of op de tweede etage bij de bode van balie E of F waar je een zitting kunt bijwonen.
 • Mobiele telefoons moeten tijdens de zitting uitgeschakeld zijn.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
 • Lees altijd de huisregels van de rechtbank Den Haag door.

Arrondissement Gelderland

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Arnhem is Walburgstraat 2-4.
De locatie van de rechtbank Zutphen is Martinetsingel 2.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte is 20 leerlingen.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • Het is voor schoolklassen en grote groepen niet toegestaan om (school)tassen mee naar binnen te nemen. Dit zorgt voor te veel oponthoud bij de veiligheidscontrole.
 • Mobiele telefoons moeten tijdens de zitting uitgeschakeld zijn.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
  Let op: als je de vaste combinatie ‘Gastles + Rechtbankbezoek’ hebt geboekt, dan vindt de gastles plaats op de rechtbank zelf en niet op school.
 • Bekijk de bezoekersinformatie en lees voor het bezoek ook de huisregels door.

Arrondissement Limburg

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Maastricht is Sint Annadal 1.
De locatie van de rechtbank Roermond is Willem II Singel 67.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte is in Maastricht 25 leerlingen en in Roermond 20 leerlingen.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • Zorg dat de leerlingen/studenten zo min mogelijk tassen meenemen en ook geen scherpe voorwerpen en spuitbussen. Dit levert namelijk vertraging op bij de toegangscontrole.
 • Houd er rekening mee dat de centrale hal een stiltegebied is. 
 • Voor locatie Roermond geldt dat voordat de zittingszaal betreden wordt, jassen en tassen achtergelaten moeten worden op de daarvoor speciaal aangewezen plek. De eigendommen worden afgeschermd door middel van een zuil. Laat telefoons achter op stille modus in de tas of jas.
 • Op de dag van je bezoek kun je zelf bepalen hoeveel zaken je achter elkaar bijwoont. De zaken duren gemiddeld 20 minuten en de zitting loopt de hele ochtend door.
 • Mocht je niet de hele zitting willen bijwonen, dan kun je tussen twee zaken door de zaal verlaten.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
  Let op: bij elk rechtbankbezoek hoort een voorlichting. Dit is een voorlichting door een medewerker van de rechtbank. Dit is dus niet onze gastles Rechtspraak.
 • Zorg dat de hele groep op de hoogte is van de huisregels van de rechtbank Limburg.

Arrondissement Midden-Nederland

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Lelystad is Stationsplein 15.
De locatie van de rechtbank Utrecht is Vrouwe Justitiaplein 1.
De locatie van de rechtbank Almere is De Diagonaal 37.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte is in Almere 10 leerlingen. In Lelystad en Utrecht is de maximale groepsgrootte 20 leerlingen.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • De rechtbanken adviseren geen passers, geodriehoeken, spuitbussen, bestek en dergelijke mee te nemen. Dit levert namelijk vertraging op bij de toegangscontrole.
 • Meld je na de toegangscontrole bij de Informatiebalie. Daar krijg je te horen in welke zittingszaal je moet zijn. Je kunt niet kiezen welke zitting je bijwoont. De Informatiebalie stuurt je naar de juiste zittingszaal. Eenmaal bij de zittingszaal, meld je je ook nog bij de bode. De bode geeft aan wanneer je met de groep de zittingszaal in mag.
 • Voor leerlingen is het niet toegestaan om met hun telefoon de zittingszaal te betreden. Begeleidende docenten nemen voordat de zitting begint (in de wachtruimte) de telefoons van alle leerlingen in. Bij de bodebalies zijn bakken beschikbaar om de telefoons in te doen.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
 • Zorg dat je klas op de hoogte is van de huisregels van de rechtbank Midden-Nederland.

Arrondissement Noord-Holland

 • Informatie over de rechtbank Noord-Holland
 • Huisregels van de rechtbank Noord-Holland.
 • De rechtbank Noord-Holland ontvangt alleen leerlingen van vmbo/havo/vwo vanaf het vierde leerjaar! Mbo-studenten zijn vanaf elk leerjaar en niveau welkom.
 • De routebeschrijving naar de locaties van rechtbank Noord-Holland. Let opde rechtbank Haarlem heeft 2 locaties. Voor het rechtbankbezoek moet je bij locatie Appelaar zijn.
 • Overzicht van beschikbare zittingen

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Haarlem is Simon de Vrieshof 1.
De locatie van de rechtbank Alkmaar is Kruseman van Eltenweg 2.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte is in Haarlem 12 (soms 16) leerlingen en in Alkmaar 20 (soms 22) leerlingen. Je vindt in ons reserveringssysteem het maximale aantal leerlingen per zitting.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • De rechtbank adviseert geen passers, geodriehoeken, spuitbussen, bestek en dergelijke mee te nemen. Dit levert namelijk vertraging op bij de toegangscontrole.
 • Bij de rechtbank in Alkmaar is het lastig parkeren. Laat leerlingen daarom niet met eigen auto komen.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
 • Zorg dat je klas op de hoogte is van de huisregels van de rechtbank Noord-Holland.

Arrondissement Noord-Nederland

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Assen is Brinkstraat 4.
De locatie van de rechtbank Groningen is Guyotplein 1.
De locatie van de rechtbank Leeuwarden is Zaailand 102.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte in Assen is 15 (soms 20) leerlingen, in Groningen 25 leerlingen en in Leeuwarden 20 leerlingen. Als er meerdere zittingen tegelijkertijd zijn kun je de groep splitsen.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Zorg dat de leerlingen/studenten zo min mogelijk meenemen: attributen zoals passers, geodriehoek, spuitbussen etc. kunnen de beveiligingsprocedure vertragen.
 • Zorg dat je minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig bent i.v.m. de voorlichting van de rechtbank.
 • De groepen moeten soms wachten voordat ze de zittingszaal in mogen. Laat de leerlingen geen koffie of thee uit de automaten halen. Eten en drinken zijn niet toegestaan in de zittingszaal, en er is te weinig tijd om het voor de zitting op te drinken. De bodes letten hier ook op.
 • Meld je bij het bodestation om te informeren waar je met je groepen een zaak van de politierechter kunt bijwonen. Op het moment zelf wordt gekeken welke zaken die dag doorgaan, en bij welke zaak de klas naar binnen kan. Na aanvang van een zaak mag er niemand meer in of uit. Indien een zaak wordt verdaagd, zul je moeten wachten op de volgende. Vaak kun je meerdere zaken achter elkaar bijwonen. Dit is afhankelijk van de duur van de zaak.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
 • Zorg dat de hele groep op de hoogte is van de huisregels van de rechtbank Noord-Nederland.

Arrondissement Oost-Brabant

Het arrondissement Oost-Brabant organiseert zelf rechtbankbezoeken door middel van een aanmeldformulier. Als je in het arrondissement Oost-Brabant een gastles wilt voorafgaand aan het bijwonen van een zitting, dan kun je contact opnemen met de rechtbank zelf. Kijk hiervoor op de website van de rechtbank Oost-Brabant.

Arrondissement Overijssel

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Almelo is Egbert Gorterstraat 5.
De locatie van de rechtbank Zwolle is Schuurmanstraat 2.

 • Alleen reguliere politierechterzittingen kunnen door groepen worden bijgewoond.
 • Het bezoek is bestemd voor het middelbaar onderwijs, waarbij een leeftijdsgrens geldt van minimaal 12 jaar.
 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte in Almelo is 20 leerlingen en in Zwolle 15 leerlingen per zitting. Wanneer er meer personen zijn dan het door de school/instelling opgegeven aantal, zullen die door de beveiliging niet worden toegelaten bij de zitting in de zittingszaal.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • De groep gaat in groepjes van 5 door de detectie. Als de groep compleet is kan de begeleidende docent bij de bodebalie navragen waar er gewacht kan worden.
 • Het is niet toegestaan om tassen en/of andere bagage mee het gebouw in te nemen! Bagage moet in een kluis op het station (alleen in Zwolle) of in een auto/thuis/op school worden gelaten.
 • Per zitting is slechts één groep toegestaan; wisseling van groepen tijdens een zitting is niet toegestaan.
 • Meld je voorafgaand aan het betreden van de zaal bij de bodedienst. Tijdens de behandeling van een zaak mag niemand de zaal in of uit.
 • Tijdens schorsing van een zitting is het niet toegestaan om de rechtbank te verlaten om te roken of naar buiten te gaan.
 • Zorg dat iedereen zich rustig gedraagt in het gebouw, zowel in de zittingszaal tijdens de zitting, als in de hal. Tijdens de zitting moeten mobiele telefoons uitgeschakeld zijn.
 • Er mogen geen foto’s gemaakt worden in de rechtbank. Daarnaast mogen tijdens de zitting telefoons helemaal niet gebruikt worden. Appen, gamen of andere activiteiten op een telefoon zijn storend voor de rechter.
 • De politierechter heeft de leiding van de zitting en heeft daarom het recht om in voorkomende gevallen een groep te verzoeken een bepaalde zaak niet bij te wonen. Het verloop en de voortgang van de zitting zijn altijd leidend. Als er tijd over is, dan bepaalt de politierechter óf er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
  Let op: als je de vaste combinatie ‘Gastles + Rechtbankbezoek’ hebt geboekt, dan kan de gastles plaatsvinden op de rechtbank zelf of op school. De locatie staat in je boekingsdossier vermeld.
 • Zorg dat de hele groep op de hoogte is van de huisregels van de rechtbank Overijssel.

Arrondissement Rotterdam

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Rotterdam is  Wilhelminaplein 100-125.
De locatie van de rechtbank Dordrecht is  Steegoversloot 36.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte is in Rotterdam en Dordrecht 15 leerlingen.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • Vertel de beveiliging dat je een politierechterzitting gaat bijwonen. Ga vervolgens per 5 in de rij voor de detectiepoortjes staan. Alle procespartijen hebben voorrang op bezoekers.
 • Op de zittingsdag zelf kun je je melden bij de receptie. Over de inhoud van de betreffende zittingen kunnen vooraf geen uitspraken worden gedaan in verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens en mogelijke wisselingen in de planning van de zittingen.
 • Belangrijk: neem weinig/geen tassen mee, dat scheelt tijd bij de toegangscontrole.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
 • Zorg dat je klas op de hoogte is van de huisregels van de rechtbank Rotterdam.

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Beveiliging & aandachtspunten

De locatie van de rechtbank Breda is Stationslaan 10.
De locatie van de rechtbank Middelburg is Kousteensedijk 2.

 • Een legitimatiebewijs is verplicht voor iedereen.
 • De maximale groepsgrootte is door de rechtbank bepaald op maximaal 25 leerlingen voor de locatie Breda en 15 leerlingen voor de locatie Middelburg.
 • Een groep moet onder begeleiding staan van tenminste één docent en maximaal twee docenten.
 • Wees minimaal 30 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bij de rechtbank, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan.
 • Op de zittingsdag zelf kun je je melden bij de receptie. Over de inhoud van de betreffende zittingen kunnen vooraf geen uitspraken worden gedaan in verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens en mogelijke wisselingen in de planning van de zittingen.
 • Neem geen grote tassen, rugzakken, koffers en dergelijke mee. Dat scheelt veel tijd bij de toegangscontrole. Flesjes parfum en deodorant zijn ook niet toegestaan.
 • Heb je een losse gastles Rechtspraak bij dit rechtbankbezoek geboekt? Neem dan ook het webdossier ‘Goed voorbereid op school’ door.
 • Zorg dat de hele groep op de hoogte is van de huisregels van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.