Voorafgaand aan het bezoek

Voorafgaand aan het bezoek aan het provinciehuis moet de dag georganiseerd worden. Uiteraard heb je daar als docent de nodige ervaring mee. In dit deel van het dossier vind je informatie over de inhoudelijke voorbereiding, randvoorwaarden aan jullie bezoek en het eventueel annuleren of wijzigen van het geboekte programma.

Inhoudelijke voorbereiding

Ons educatieve programma op het provinciehuis heet het Provinciespel. Het is niet noodzakelijk om de studenten of leerlingen uitgebreid voor te bereiden op het Provinciespel. De begeleider gaat ervan uit dat de klas geen tot weinig kennis heeft over de provinciepolitiek en zal daarom ter plekke de benodigde uitleg geven. Mocht je het toch leuk vinden om vooraf in de klas aandacht te besteden aan het onderwerp dan kun je gebruik maken van lesmateriaal uit onze database. Algemene informatie over de werking van de provincie vind je op onze website. Om het leereffect te waarborgen raden we aan om het Provinciespel ook na te bespreken.

Annuleren

Het kan natuurlijk voorkomen dat je jouw programma toch wilt annuleren omdat bijvoorbeeld de gekozen datum niet uitkomt. Mocht je jouw boeking om welke reden dan ook willen annuleren, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt hiervoor een mail sturen naar planning@prodemos.nl. Annuleren kan kosteloos tot 30 werkdagen (zes weken) voor aanvang van het programma. Daarna is kosteloos annuleren helaas niet meer mogelijk, zie ook onze algemene voorwaarden.

In het geval de begeleider door overmacht niet in staat is om het onderwijsprogramma of de -activiteit te verzorgen, is ProDemos genoodzaakt de uitvoering(en) te annuleren. Onze planning of dagcoördinatie neemt hierover contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken.

Groepsindeling en begeleiding

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor een groepsgrootte tussen de 10 en 32 studenten/leerlingen . Voor het praktijkonderwijs en vso maken wij een uitzondering wat betreft de groepsgrootte. Het is niet toegestaan om klassen van verschillende niveaus samen te voegen. Verder verwachten we dat er per groep minstens één begeleidend docent aanwezig is die de studenten/leerlingen kent. Per groep mogen maximaal twee docenten mee, één hiervan mag natuurlijk ook een stagiair zijn.