Huis voor democratie en rechtsstaat

Rechtbankbezoek

Het bijwonen van een politierechterzitting is voor leerlingen een indrukwekkende ervaring. Plan een bezoek via het reserveringssysteem van ProDemos. We raden aan om het rechtbankbezoek te combineren met een Gastles Rechtspraak.

 • Bij de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland en Rotterdam is het mogelijk om zowel fysiek als online een zitting bij te wonen.
 • In Limburg, Noord-Holland,  Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland-West-Brabant is fysiek rechtbankbezoek ook weer opgestart.
 • Het aanbod verschilt per arrondissement. Ook de huisregels en de maximale groepsgrootte zijn voor elke rechtbank anders. Kijk in het tabblad ‘Arrondissementen’ en in het reserveringssysteem wanneer u gaat boeken.
 • Duur
  ca. 1,5 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO, VSO
 • Locatie
  Online, Rechtbank

Nu Boeken

De meeste arrondissementen zijn bezig om fysiek rechtbankbezoek weer mogelijk te maken. Sommige behouden daarbij ook de mogelijkheid voor online bezoek. Bij online bezoek kunnen leerlingen vanuit het klaslokaal digitaal een politierechterzitting bijwonen.

Het is alleen mogelijk om online een zitting bij te wonen als er fysiek onderwijs wordt gegeven! Dit omdat er geen geluids- en beeldopnames mogen worden gemaakt van de zitting en een docent hierop alleen in een klassikale setting toezicht kan houden.

Hoe aanvragen?

Vraag een bezoek aan via de oranje boekingsknop. Klik daarna nog het juiste arrondissement aan.

Belangrijk om te weten

ProDemos vraagt namens de school een groepsbezoek aan de rechtbank aan, maar je gaat zelfstandig met de groep naar de rechtbank. Er komt geen begeleider van ProDemos of de rechtbank mee.

 • De beschikbare zittingen vind je via de links onder het tabblad ‘Arrondissementen’.
 • Houd je aan de maximale groepsgrootte (verschilt per rechtbank, maar meestal 20 leerlingen per zitting).
 • Er moet altijd een docent van de school mee.
 • Kom minimaal 15 minuten voor aanvang van de zitting, zodat de groep tijd heeft om door de beveiliging te gaan. De groep wordt doorgaans uitsluitend in één keer het gebouw binnengelaten. Laatkomers worden niet toegelaten.
 • Voeg in het geval van een voorlichtingsprogramma geen groepen van verschillende niveaus samen.
 • Zorg dat de leerlingen zo weinig mogelijk meenemen: attributen zoals passers, geodriehoek, spuitbussen etc. kunnen de beveiligingsprocedure vertragen.
 • Zorg dat de groep stil is, en dat alle deelnemers hun telefoon op stil zetten. Soms moeten de telefoons zelfs uit.
 • In de rechtszaal mogen geen foto’s of filmpjes gemaakt worden.
 • Een legitimatiebewijs is verplicht.
 • De school is verantwoordelijk voor het naleven van de huisregels van de betreffende rechtbank (zie voor die huisregels de links onder ‘Arrondissementen’).

Tot slot: Het kan voorkomen dat bij de zittingen de verdachte niet komt opdagen, de rechter besluit dat er geen publiek aanwezig mag zijn of dat de gehele zitting vervalt. Er is dan geen vervangend programma.

Spelregels Skypebezoek

 • Je vraagt het bezoek via ProDemos aan, maar je volgt zelfstandig met de groep de rechtszaak. Er komt geen begeleider van ProDemos bij.
 • De leerlingen en jij (docent/begeleider) zijn fysiek in de klas aanwezig en volgen de zitting gezamenlijk via scherm.
 • Als docent houd je er toezicht op dat er geen opname wordt gemaakt van de zitting.
 • De school is er verantwoordelijk voor dat de huisregels van de betreffende rechtbank in acht worden genomen.
 • NB: Het kan voorkomen dat bij de zittingen de verdachte niet komt opdagen, dat de rechter besluit dat er geen publiek aanwezig mag zijn of dat de gehele zitting vervalt. Er is dan geen vervangend programma.

Meer informatie

Wil je als docent (of rechtbank) meer informatie, neem dan contact op via gastlesrechtspraak@prodemos.nl.

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Den Haag

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Limburg

Arrondissement Midden-Nederland

Online een zitting bijwonen blijven we twee keer per maand aanbieden.

Arrondissement Noord-Holland

 • Informatie over de rechtbank Noord-Holland
 • Huisregels van de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank Noord-Holland ontvangt alleen leerlingen van vmbo/mbo/havo/vwo vanaf het vierde leerjaar!
 • De routebeschrijving naar de locaties van rechtbank Noord-Holland. Let op: de rechtbank Haarlem heeft 2 locaties. Voor het rechtbankbezoek moet u bij locatie Appelaar zijn: Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem.
 • Overzicht van beschikbare zittingen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Oost-Brabant

In het arrondissement Oost-Brabant biedt de rechtbank Oost-Brabant zelf gastlessen aan. Als u in het arrondissement Oost-Brabant een gastles wilt voorafgaand aan het bijwonen van een zitting, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank zelf.  Kijk hiervoor op de website van de rechtbank Oost-Brabant.

Arrondissement Overijssel

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Het precieze aanbod van gastles en rechtbankbezoek verschilt per arrondissement. In de meeste gevallen kunt u kiezen tussen deze mogelijkheden:

 • Voorlichtingsprogramma op de rechtbank (een combinatie van voorlichting door een rechter, het bezoeken van een strafzaak en een nabespreking)
 • Een gastles op school en een zelfstandig bezoek aan de rechtbank
 • Alleen een gastles op school
 • Alleen een zelfstandig bezoek aan de rechtbank

Voorbereidend lesmateriaal

Ter voorbereiding aan het bezoek aan de rechtbank kunt u een Gastles Rechtspraak boeken, en u kunt ook lesmateriaal vinden in onze zoekmachine voor lesmateriaal: www.prodemos.nl/leren.
Tip: klik in die zoekfunctie de categorie rechtsstaat of rechtspraak aan, of het onderwerp grondrechten.

Soorten zittingen

Politierechter
De politierechter behandelt strafzaken waarbij de officier van justitie niet meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan eisen. Deze strafzaken kunnen bijvoorbeeld gaan over een bedreiging, mishandeling, vernieling of diefstal. De politierechter doet direct na afloop uitspraak.

Meervoudige strafkamer
De meervoudige strafkamer behandelt de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken zoals zedendelicten, overvallen, (grote) drugszaken, ernstige geweldsdelicten (met een strafeis van meer dan twaalf maanden gevangenisstraf). De meervoudige strafkamer bestaat uit drie rechters. De rechters doen na twee weken uitspraak.

Politierechter CVOM
CVOM staat voor Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Het richt zich op verkeerszaken en handhaving van de openbare orde. Tijdens een Politierechter CVOM zitting worden er strafzaken behandeld die te maken hebben met verkeer, overlast en veelplegers. De politierechter doet direct na afloop uitspraak.