Huis voor democratie en rechtsstaat

Naar het gemeente- of provinciehuis voor speciaal onderwijs

ProDemos voert in heel Nederland kinder- en jongerenprojecten uit bij gemeenten en provincies. Ook voor het speciaal onderwijs. Er zijn programma’s beschikbaar voor leerlingen in de leeftijd van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Als u belangstelling heeft om een activiteit met uw klas samen met ons uit te voeren, bepalen wij in overleg met u welk programma met uw groep uitgevoerd kan worden. Bij gemeenten kunnen wij kiezen uit de projecten Democracity en Klassenbezoek@Gemeentehuis. Bij een groot aantal provincies kunnen wij het Provinciespel spelen. Alles aangepast aan leeftijden en onderwijsniveau.

Wanneer u belangstelling heeft, legt ProDemos uw verzoek voor aan de betreffende gemeente of provincie. Voor aanmelding en overleg kunt u contact opnemen met Karel Ploeger.