Huis voor democratie en rechtsstaat

Studiedagen en workshops

ProDemos vervult voor (aankomend) docenten en leerkrachten een expertisefunctie op het gebied van democratie en rechtsstaat. Door middel van studiedagen, publicaties, workshops en nascholingscursussen levert ProDemos een bijdrage aan de kwaliteit van lessen over rechtsstaat en democratie binnen de vakken maatschappijleer en geschiedenis, en in het basisonderwijs.

ProDemos biedt de volgende activiteiten aan:

Voor pabo’s

Voor pabo’s bieden we een gratis educatief programma in Den Haag, gratis workshops op de pabo en gratis workshops ‘Kamerdebat in de Klas’ in de Tweede Kamer! Bekijk hieronder ons aanbod:

Lees meer »

Voor lerarenopleidingen

Voor lerarenopleidingen bieden we een gratis educatief programma in Den Haag, gratis workshops op de opleiding en gratis workshops ‘Kamerdebat in de Klas’ in de Tweede Kamer! Bekijk hieronder ons aanbod:

Lees meer »