Huis voor democratie en rechtsstaat

Studiedagen en workshops

ProDemos vervult voor (aankomend) docenten en leerkrachten een expertisefunctie op het gebied van democratie en rechtsstaat. Door middel van studiedagen, publicaties, workshops en nascholingscursussen levert ProDemos een bijdrage aan de kwaliteit van lessen over rechtsstaat en democratie binnen de vakken maatschappijleer en geschiedenis, en in het basisonderwijs.

ProDemos biedt de volgende activiteiten aan:

Nascholingsaanbod mbo-docenten

ProDemos biedt docenten en coördinatoren Burgerschap op het mbo nascholing in de vorm van een workshop. Wij geven de workshops gratis op locatie voor groepen van minimaal 12 en maximaal 30 personen.

Lees meer »

Voor pabo’s

Voor pabo’s bieden we een gratis educatief programma in Den Haag en gratis workshops op de pabo! Bekijk hieronder ons aanbod:

Lees meer »

Voor lerarenopleidingen

Voor lerarenopleidingen bieden we een gratis educatief programma in Den Haag en gratis workshops op de opleiding. Bekijk hieronder ons aanbod:

Lees meer »