Huis voor democratie en rechtsstaat

Klankbordgroepleden gezocht

ProDemos zoekt enthousiaste docenten die af en toe vrijwillig met onze medewerkers mee willen denken over bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, de innovatie van programma’s en de toegankelijkheid van ons lesmateriaal. Maar ook over hoe wij als organisatie docenten beter kunnen bereiken of hoe we ons aanbod moeten aanpassen aan actuele gebeurtenissen. Op die manier willen we de kwaliteit van onze programma’s hoog houden. Wil je ons helpen om onze programma’s beter te maken voor jouw leerlingen? 

Online enquêtes of fysieke denktanksessies

Enkele jaren geleden is ProDemos gestart met klankbordgroepen. Op dit moment zijn er drie klankbordgroepen: voor het primair onderwijs, voor het voortgezet onderwijs en voor het mbo. Deze groepen komen 2 keer per jaar fysiek of online bij elkaar om met onze educatiemedewerkers van gedachten te wisselen over onze onderwijsmaterialen, programma’s en andere educatieve uitdagingen. Daarnaast benaderen we je soms ook tussendoor als er plotselinge vragen zijn over onze educatieve programma’s en het lesmateriaal.

Denk je mee?

Meld je je aan voor een van onze klankbordgroepen, dan zullen we je binnen zes weken persoonlijk benaderen om uit te leggen wat de bedoeling is.

Aanmelden voor Docentenpanel en/of Denktank

  • Dat doe ik graag op de volgende manier:
  • ProDemos gebruikt jouw contactgegevens alleen om je te benaderen voor de klankbordgroep en/of de denktank. Je kunt je ieder moment afmelden door een mail te sturen naar voorlichting@prodemos.nl.
  • Wat is het onderwijsniveau van de leerlingen die je les geeft?