Huis voor democratie en rechtsstaat

Docentendag Maatschappijleer

Elk jaar organiseren ProDemos en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) de Docentendag Maatschappijleer. Op deze vakconferentie kunnen docenten (in opleiding) maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen, geschiedenis en burgerschap inspiratie opdoen, lezingen bijwonen, workshops volgen, kennisnemen van nieuwe lesmethoden en met vakgenoten ervaringen uitwisselen.

Docentendag 2023

De Docentendag Maatschappijleer vindt in 2023 plaats op vrijdag 14 april in Den Haag. Deze editie vindt er ook weer een Docentenavond plaats, deze is op donderdag 13 april bij het Oranjehotel in Scheveningen.

Je kunt je vanaf nu inschrijven!

Contact

Heb je vragen over de Docentendag, stuur dan een e-mail naar docentendag@prodemos.nl.