Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor docenten

Voor docenten die hun vakkennis bij willen houden.

Docentendag Maatschappijleer

Elk jaar organiseren ProDemos en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) de Docentendag Maatschappijleer. Op deze vakconferentie kunnen docenten (in opleiding) maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen, geschiedenis en burgerschap inspiratie opdoen, lezingen bijwonen, workshops volgen, kennisnemen van nieuwe lesmethoden en met vakgenoten ervaringen uitwisselen.

Lees meer »

Materiaal voor in de klas

ProDemos heeft voor alle schoolniveaus kant-en-klaar lesmateriaal over democratie en rechtsstaat. 1. Database met lesmateriaal In onze zoekfunctie vindt u werkvormen met het thema dat u wilt behandelen op het niveau van uw klas of groep. 2. tools.prodemos.nl Op tools.prodemos.nl vind je verschillende visuele werkvormen, speciaal voor iedereen die lesgeeft...

Lees meer »

Vakblad Maatschappij & Politiek

Maatschappij & Politiek – hèt vakblad voor Maatschappijleer – is een uitgave van ProDemos. Voor docenten Maatschappijleer is dit blad een onmisbare informatiebron. In Maatschappij & Politiek staan de actuele ontwikkelingen binnen het vak centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan didactiek en bevat vrijwel elk nummer lessuggesties in de vorm...

Lees meer »

Vakliteratuur

In het brede aanbod van publicaties van ProDemos zijn er enkele die specifiek over maatschappijleer gaan, zoals het Handboek Vakdidactiek en het nieuwe Handboek Burgerschapsonderwijs − met de meest recente wetgeving en de belangrijkste inzichten uit onderzoek en onderwijspraktijk.

Lees meer »

Klankbordgroepleden gezocht!

ProDemos zoekt enthousiaste docenten die af en toe met onze medewerkers mee willen denken over bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, de innovatie van programma’s en de toegankelijkheid van ons lesmateriaal. Maar ook over hoe wij als organisatie docenten beter kunnen bereiken of hoe we ons aanbod moeten aanpassen aan actuele gebeurtenissen. Op...

Lees meer »

Studiedagen en workshops

ProDemos vervult voor (aankomend) docenten en leerkrachten een expertisefunctie op het gebied van democratie en rechtsstaat. Door middel van studiedagen, publicaties, workshops en nascholingscursussen levert ProDemos een bijdrage aan de kwaliteit van lessen over rechtsstaat en democratie binnen de vakken maatschappijleer en geschiedenis, en in het basisonderwijs. ProDemos biedt de volgende...

Lees meer »

NECE: Netwerk voor burgerschapsonderwijs in Europa

Networking European Citizenship Education (NECE) is een netwerk van Europese organisaties die activiteiten organiseren om burgerschapseducatie te bevorderen. ProDemos is een van de leden van dit netwerk. Het doel van NECE is om internationale discussie te bevorderen over belangrijke onderwerpen op het terrein van ‘civic education’. Ga naar de website van...

Lees meer »

Nieuwsbrief en lesbrieven

Wil je als docent op de hoogte blijven van nieuwe projecten en activiteiten van ProDemos voor het onderwijs? Abonneer je dan op de maandelijkse Educatienieuwsbrief. Aanmelden kan via onze aanmeldpagina van Mailchimp. Behalve de Educatienieuwsbrief zie je daar ook drie lesbrieven bij staan, voor verschillende onderwijsniveaus. In die lesbrieven versturen...

Lees meer »