Huis voor democratie en rechtsstaat

Programma

De Kindergemeenteraad bestaat grofweg uit drie stappen.

Stap 1

Een Kindergemeenteraad wordt voorbereid. De gemeente biedt samen met ProDemos het spel Democracity aan dat in de raadzaal gespeeld wordt. Daaraan gekoppeld is een lesbrief beschikbaar om zelf per school een concreet uitvoerbaar plan te bedenken.

Iedere school kiest ten slotte een aantal kinderen die de school vertegenwoordigen bij de afsluitende Kindergemeenteraad op het gemeentehuis.

Stap 2

Onder begeleiding van medewerkers van ProDemos worden de kinderen voorbereid op de Kindergemeenteraad. De afvaardiging van iedere school vormt een fractie en iedere fractie heeft een eigen ProDemos begeleider. Tijdens de voorbereiding spreken de kinderen met echte raadsleden en ze oefenen met het spreken door een microfoon en het presenteren van hun eigen plan.

Stap 3

Aan het einde van de dag vindt onder voorzitterschap van de burgemeester de Kindergemeenteraad plaats. De Kindergemeenteraad is een simulatie van een raadsvergadering waarin de fracties de plannen presenteren en met elkaar in debat gaan. Tijdens de vergadering maken de kinderen onderling en met meerderheid van stemmen uit, welk plan door de gemeente wordt uitgevoerd. Op de publieke tribune is iedereen welkom. Klasgenoten komen hun klasgenootjes aanmoedigen en ouders hun kinderen.

Gedetailleerd programma

Voor deelname van 3 tot 7 scholen is een kort programma beschikbaar. Voor 8 scholen of meer is een langer programma beschikbaar. Bekijk voor een gedetailleerd voorbeeld het korte en lange dagprogramma van de Kindergemeenteraad.