Huis voor democratie en rechtsstaat

Reiskostenregeling

Een groep mensen stapt in een blauw-gele trein

Om het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken met de leerlingen het parlement te bezoeken, krijgen scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vergoeding voor de reiskosten.

Scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer. Hiermee behouden de scholen de mogelijkheid om zelf te bepalen welke wijze van vervoer voor hen het beste is.

Vanaf september 2019 kunnen scholen de reiskosten declareren bij ProDemos. Hierbij zullen we een maximum vergoedingsbedrag hanteren, gebaseerd op het aantal kilometers vanaf het adres van de vestiging van de school tot aan ProDemos, volgens de kortste route.

  • De subsidie vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken waarmee de reiskostenregeling wordt gefinancierd, geldt uitsluitend voor scholen voor voortgezet onderwijs. Ook scholen van het praktijkonderwijs en het VSO komen in aanmerking voor de nieuwe reiskostenregeling.
  • Er is gekozen voor een reiskostenregeling, zodat scholen in de gelegenheid blijven het vervoer naar eigen inzicht te organiseren (per bus of openbaar vervoer).
  • De regeling geldt uitsluitend voor groepsvervoer. Onder groepsvervoer verstaan wij groepsvervoer per ingehuurde bus of groepsvervoer per trein met meer dan 15 reizigers. (Scholen die door bijzondere omstandigheden alleen met kleinere groepen kunnen deelnemen aan een educatief programma en toch in aanmerking willen komen voor reiskostenvergoeding, kunnen hierover contact opnemen met ProDemos om de mogelijkheden te onderzoeken).
  • Voor de reiskostenregeling gaat een minimumafstand gelden en een maximumtarief.
  • De vergoeding wordt uitsluitend uitbetaald aan scholen die één van onze educatieve programma’s bij ProDemos hebben gevolgd in Den Haag. Daarom kan de declaratie pas na afloop van het bezoek worden ingediend via het schoolaccount bij ProDemos. Je hoeft dus niet te wachten met boeken van een educatief programma! Het bedrag wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat daadwerkelijk bij ProDemos is geweest, niet dat van tevoren is opgegeven in het systeem!
  • Let op: de maximumbedragen dekken waarschijnlijk niet de volledige reiskosten. Maar scholen die van ver komen, zijn voortaan niet meer veel duurder uit dan scholen van dichterbij.
  • Meer dan 50 leerlingen? Doe dan de maximale vergoeding keer elke 50 leerlingen. Dus kom je bijvoorbeeld met 75 leerlingen, dan heb je recht op twee keer vergoeding.
  • Natuurlijk krijg je nooit meer vergoed dan dat het vervoer gekost heeft, houd je bonnetjes dus paraat!

Reisafstand (in km Maximale vergoeding voor 15-50 reizigers
< 15 0
15 <20 € 290
50 < 100 € 340
100 < 150 € 490
> 150 € 640