Huis voor democratie en rechtsstaat

Meest gestelde vragen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we een lijst opgesteld met een aantal meest gestelde vragen.

1. Mag ik met meer dan 32 leerlingen komen?

Wij hanteren een maximum van 32 leerlingen per groep. Indien je met meer dan 32 leerlingen wilt komen, boek dan voor meerdere groepen. Voor Politiek in Praktijk geldt een maximum van 20 leerlingen.

2. Mijn klas heeft minder dan 10 leerlingen, mag ik dan toch komen?
Nee, tenzij uw leerlingen speciaal onderwijs volgen.

3. Mogen stagiairs mee als begeleiding?
Ja dat mag, als er in ieder geval ook een docent met de klas mee is. Per klas moet er in ieder geval één docent mee die de leerlingen kent.

4. Wij zijn afhankelijk van ouders die de leerlingen naar Den Haag vervoeren, mogen zij ook mee als begeleiding?
Nee, in principe mogen alleen docenten met de groep mee (maximaal drie per groep).

Voor het basisonderwijsprogramma geldt dat er maximaal 3 begeleiders mee de Tweede Kamer in mogen. Overige begeleidende ouders kunnen tijdens het bezoek wel Madurodam bezoeken. Tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer kunnen ouders gratis gebruik maken van de Ferry Mingelentour van ProDemos.

5. Wij willen graag een uur later beginnen/eerder stoppen, kan dat?
Dit is niet mogelijk. Door later te beginnen of eerder op te houden met het programma missen uw leerlingen een deel van de educatieve invulling van het programma of het bezoek aan het Tweede Kamergebouw.

6. Wij hebben zelf een Kamerlid geregeld, kan dat ingepast worden?
Ja. Maar neem voor de juiste afstemming van het tijdstip van de ontmoeting tussen Kamerlid en uw leerlingen telefonisch contact met ons op (070 757 02 00).

7. Heeft u parkeerplaatsen beschikbaar?
Nee, voor het parkeren van personenauto’s kunt u (tegen betaling) terecht bij de parkeergarage onder het Plein. Deze parkeergarage is slechts 5 minuten lopen van ProDemos. Volgt u het programma Ontdek het Binnenhof en Madurodam? Dan ontvangt u van ons wel uitrijkaarten voor de parkeerplaats van Madurodam.

8. Kunnen wij voor betaling van de Ridderzaal vooraf een factuur toegestuurd krijgen?

Nee, wij versturen geen (inkoop-)facturen voorafgaand aan de betaling. De factuur ontvangt u direct na betaling online, evenals de tickets die u op de dag van het bezoek mee moet nemen.

9. Kan het programma in het Engels worden uitgevoerd?

Ja, dat kan. Echter bieden we deze mogelijkheid alleen aan aan groepen waarvan de leerlingen geen Nederlands spreken. Daarnaast kunnen niet alle programma-onderdelen, zoals het DemocratieLab en de BinnenhofCheck, in het Engels worden uitgevoerd. ProDemos biedt daarvoor alternatieven.

Aan Nederlandse groepen (maar die bijvoorbeeld tweetalig onderwijs volgen) bieden wij onze programma’s over het Nederlandse politieke systeem alleen in het Nederlands aan.

10. Klopt het dat het vervoer naar de ProDemos wordt vergoed?

Om het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken met de leerlingen het parlement te bezoeken, krijgen scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vergoeding voor het busvervoer. Vanaf september 2019 kunnen scholen de reiskosten declareren bij ProDemos die voor dat schooljaar (2019/2020) worden geboekt. Hierbij zullen we een maximum vergoedingsbedrag hanteren, gebaseerd op het aantal kilometers vanaf het adres van de vestiging van de school tot aan ProDemos, volgens de kortste route. Op dit moment werken we de reiskostenregeling uit.

Scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer. Hiermee behouden de scholen de mogelijkheid om zelf te bepalen welke wijze van vervoer voor hen het beste is.

11. Waarom is het belangrijk dat elke schoolklas naar het parlement gaat?

Het is de missie van ProDemos om uit te leggen wat de spelregels zijn van de democreatie en rechtsstaat en te laten zien hoe mensen – jon en oud – zelf invloed uit kunnen oefenen in heel Nederland. Hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. Onze democratie is niet vanzelfsprekend. Mensen worden niet als democraten geboren. Democratische en rechtsstatelijke waarden moeten worden bijgebracht. ProDemos doet dat door leerlingen zelf te laten ervaren hoe de democratie werkt met interactieve werkvormen en programma’s.

12. Volgens de regering moeten alle leerlingen naar het parlement. Hoe gaat ProDemos dat mogelijk maken?
Het is de bedoeling dat het in de komende jaren mogelijk wordt dat álle leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd Politiek Den Haag bezoeken. Afgelopen jaar is ProDemos al begonnen met een aantal nieuwe programma’s, zoals ‘Kamervragen’ en ‘Wetloop’. Met deze nieuwe programma’s en een aangepaste programma-indeling kan ProDemos al meer leerlingen ontvangen dan voorheen. Tegelijkertijd werken we intensief samen met de Eerste en Tweede Kamer om het aanbod van onze programma’s te laten groeien. Met hen en andere partners kijken we ook naar logistieke en andersoortige oplossingen. Dat gaat niet van de een op andere dag en daarom is voor de opschaling van het leerlingenaantal een meerjarig tijdspad overeengekomen. De kwaliteit van onze programma’s staat daarbij voor ons en onze partners centraal, alsmede de toegankelijkheid van de Tweede Kamer voor andere publieksgroepen.

13. Wat gebeurt er tijdens de renovatie van het Binnenhof?
Ook tijdens de renovatie zullen de programma’s van ProDemos doorgaan, namelijk naar de nieuwe onderkomens van het parlement. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de duur van de programma’s, maar we blijven doorgaan met onze educatieve programma’s en houden je op de hoogte!

Toch nog vragen?

Voor andere vragen of problemen bij het doen van uw aanvraag voor een programma bij ProDemos Binnenhof, neem gerust contact met ons op (070 7570200).