Inhoudelijke voorbereiding

Voor onze programma’s op school geldt dat het niet noodzakelijk is om de klas inhoudelijk voor te bereiden op het programma.

Lesmateriaal voor in de klas

Mocht je voorafgaand aan het programma aandacht willen besteden aan de democratie, rechtsstaat of rechtspraak dan kun je gebruik maken van lesmateriaal uit onze database.

Digitale lesbrieven

Ook kun je je abonneren op onze digitale lesbrieven:
https://mailchi.mp/prodemos/aanmelden