Huis voor democratie en rechtsstaat

Van wens naar wet

Voorafgaand aan en tijdens het programma kunnen je leerlingen de werkvorm Van Wens naar Wet volgen. Met deze werkvorm ontdekken de leerlingen hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de politiek en hoe een wetsvoorstel tot stand komt.

Bij een aantal programma’s werken we met een wetsvoorstel dat door de klas zelf is bedacht. Het door de klas bedachte wetsvoorstel vormt de rode draad voor Van wens naar wet, een interactief ‘kruimelpad’ waarmee we de ‘theorie’ uit het programma concreet maken. Dit geldt voor deze programma’s:
  • Politiek in Vogelvlucht
  • Politiek in een Dag
  • Tijd voor Politiek
  • Politiek en Didactiek
Heb je een van deze programma’s geboekt, dan vragen we je als docent om vooraf met jouw klas dit wetsvoorstel te maken.

Wetsvoorstel voorbereiden

Je ontvangt per mail een link naar een webpagina met o.a. een docentenhandleiding. Vervolgens kun je met de klas bedenken over welk onderwerp zij een wetsvoorstel willen maken. In groepjes werken ze de wetsvoorstellen uit en tot slot stemt de klas met welk wetsvoorstel ze naar Den Haag willen komen. Dit duurt ongeveer 25 minuten. Op de dag zelf zet onze begeleider het door jullie ingestuurde wetsvoorstel klaar. Tussen de andere programmaonderdelen door volgen de leerlingen een interactief ‘kruimelpad’ met opdrachten rond hun wetsvoorstel. Ze bedenken argumenten voor en tegen het wetsvoorstel, maken een spandoek en gaan op de foto* met ‘de minister’. Het eindresultaat is een gepersonaliseerde motion graphic per groepje, die ook naderhand in de klas teruggekeken kan worden. *Een deel van de opdrachten bestaat uit foto-opdrachten, waarbij de leerlingen zelf in beeld komen. Deze beelden worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden en alleen gedeeld met de vakdocent. Wanneer leerlingen niet op de foto willen of mogen, hoeft dat geen belemmering te vormen voor dit programmaonderdeel. Er wordt dan gebruik gemaakt van standaardbeelden.