Huis voor democratie en rechtsstaat

Programma

Aantal deelnemers

ProDemos kan maximaal 70 deelnemers op een dag begeleiden. Samen met ProDemos bepaalt de gemeente welk aantal deelnemers men kan huisvesten. Daarvoor is voldoende, geschikte werkruimte noodzakelijk. Bij 70 deelnemers zijn er 8 werkruimtes voor ongeveer 10 mensen nodig.

De projectdag van de Jongerengemeenteraad bestaat uit drie onderdelen:

Stap 1

Onder begeleiding van medewerkers van ProDemos gaan de jongeren in afzonderlijke projectgroepjes aan de slag. Per groepje werken de jongeren een idee uit tot een projectvoorstel. Hiervoor winnen ze informatie in bij ambtenaren en deskundigen en komen in aanraking met begrippen als democratie, lobby, begroting en budget. Eén projectgroep heeft een afwijkende opdracht. Dit is de persgroep, zij zijn de media en produceren een krant over de ontwikkelingen en projectvoorstellen van de dag.

Stap 2

Alle projectvoorstellen worden vervolgens uitgewerkt. De raadsleden van de verschillende politieke partijen geven hierbij advies. De jongeren ontmoeten de lokale politici, stellen vragen over het thema en het projectvoorstel of bespreken politieke onderwerpen die bij hen leven. Tot slot bereiden de jongeren hun bijdrage voor de afsluitende Jongerengemeenteraadsvergadering voor.

Stap 3

Aan het einde van de dag vindt onder voorzitterschap van de burgemeester of wethouder een Jongerengemeenteraadsvergadering plaats. De Jongerengemeenteraad is een simulatie van een raadsvergadering waarin de ‘fracties’ de projectvoorstellen presenteren en met elkaar in debat gaan. Tijdens de vergadering lobbyen de jongeren voor een meerderheid van stemmen, het projectvoorstel van de winnaar wordt door de gemeente uitgevoerd. Op de publieke tribune is iedereen welkom. Bij de afsluiting deelt de persgroep de dagkrant uit.

 

Gedetailleerd programma

Download voor een gedetailleerd voorbeeld van een dagprogramma het Programma Jongerengemeenteraad.