Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Kamerdebat

Telefoons opbergen in de klas? pddbNiet tijdens het ProDemos Kamerdebat. In de Tweede Kamer kijken politici toch ook vaak op hun telefoon?

In dit rollenspel krijgen alle leerlingen een telefoon met daarop een individuele rolomschrijving, en een eigen berichten-inbox. Op deze telefoon kunnen leerlingen nieuwsberichten, sms’jes en e-mails ontvangen over het onderwerp van het debat dat zij moeten gaan voeren: ‘Het openbaar vervoer moet gratis worden in Nederland. Op de telefoon vinden zij verder informatie over hun achterban, een Wikipediapagina over openbaar vervoer en wat hun eigen rol precies is in het debat.

De opzet van het rollenspel zorgt ervoor dat de individuele betrokkenheid van deelnemers vergroot wordt. Iedere deelnemer heeft een eigen rolomschrijving en ontvangt extra informatie op zijn of haar telefoon.

Deelnemers leren tijdens deze simulatie hoe een Kamerdebat verloopt, welke rol opiniepeilingen kunnen spelen in de besluitvorming en dat ‘de wandelgangen’ net zo belangrijk kunnen zijn als het eigenlijke debat.pddb2

De Kamerdebatsimulatie is een vast onderdeel van het educatief dagprogramma dat ProDemos scholen biedt. Het duurt 60 minuten en wordt gespeeld met maximaal 60 leerlingen tegelijk.

Het vernieuwde ProDemos Kamerdebat werd in april 2016 officieel geopend door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.