Gedragsregels

Bij misdragingen behoudt ProDemos zich het recht voor om één of meerdere leerlingen weg te sturen. In ernstige gevallen kan het programma vroegtijdig worden beëindigd. Het is daarna aan de docent om te besluiten of daar verdere consequenties uit volgen voor de leerling.