Huis voor democratie en rechtsstaat

Stem jij ook?

“Ik word altijd zenuwachtig van de rij”, begint Wouter bij de vraag of hij stemmen moeilijk vindt. “En ik vind het stembiljet onduidelijk en ook zo groot.”

ProDemos ontwikkelde het programma ‘Stem jij ook?’ speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking zoals Wouter. Op de website stemjijook.nu kun je veel informatie vinden over stemmen en verkiezingen. Ook organiseert ProDemos in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties bijeenkomsten in het land. Op deze manier informeren we mensen met een lichte verstandelijke beperking over de stemprocedure en krijgen ze uitleg over de verschillende politieke partijen.

Werkt u met verstandelijk beperkten?

Stem jij ook?  is een project speciaal voor licht verstandelijk beperkten en moeilijk lerenden. Niet voor verstandelijk beperkten. Als u werkt met verstandelijk beperkten, dan verwijzen wij u graag door naar stichting STRAS.

Samen met Stichting ABRI heeft STRAS de cursus Stoere Stemmer ontwikkeld. Met de cursus Stoere Stemmer worden (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking wegwijs gemaakt in de wereld van politiek en het uitbrengen van hun stem. Met de cursus kunnen zij hun stemrecht gebruiken door te leren hoe je daadwerkelijk gaat stemmen. Wat is stemmen en waarom is dat belangrijk voor mij.

Voor meer informatie over de cursus Stoere Stemmer kunt u contact opnemen met Gerben Lems: gerben.lems@stras.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen over ‘Stem jij ook?’ kunt u contact opnemen met Sedi van Loon.

In het voorjaar van 2019 hielden we in Woerden een Stem jij ook-bijeenkomst over de Provinciale Statenverkiezingen. Het ministerie van BZK maakte er een filmpje van (klik om te bekijken)