Provinciespel

Tijdens het Provinciespel ontdekken jongeren waar de provincie overgaat door hun eigen provincie in te richten. Dit doen ze op de plek waar de provinciale besluiten voor hun provincie ook echt worden genomen: in de Statenzaal. De klas neemt plaats achter de microfoons; samen vormen zij twee uur lang de Provinciale Staten. Moet er meer streekvervoer komen, sneller internet of is het juist belangrijk dat er nieuwe bedrijventerreinen worden gebouwd? De klas richt politieke partijen op en maakt samen keuzes. Het programma wordt afgesloten met een kort vraaggesprek met twee Statenleden.

 • Geschikt voor: so, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo
 • Duur: 2 uur
 • Locatie: het provinciehuis
 • Uitvoering: gastdocent van ProDemos

Zes redenen om het Provinciespel aan te bieden

 1. Het Provinciespel laat studenten/leerlingen op een interactieve en inhoudelijke manier kennismaken met de provinciale politiek
 2. Het aanbod is gratis voor de onderwijsinstellingen.
 3. ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en begeleiding van het programma. Daar heeft de provincie geen omkijken naar. Het Provinciespel is dan ook een laagdrempelige manier om actief vorm te geven aan jongerenparticipatie.
 4. Het vraaggesprek aan het eind van het programma is niet alleen bijzonder voor de klas, het is ook een mooie kans om als Statenlid te horen wat er leeft onder de kiezers van morgen.
 5. Beleven en ervaren is de meest effectieve manier om iets te leren. Het spelen van het Provinciespel in de Statenzaal, de plek waar het allemaal gebeurt, draagt hieraan bij.
 6. De spelblokken van het Provinciespel maken voor studenten/leerlingen goed inzichtelijk over welke onderwerpen de provincie gaat.

Info voor provincies

ProDemos biedt het uitvoeren van het Provinciespel idealiter gedurende het hele jaar aan op het provinciehuis. Vooraf maken ProDemos en de provincie afspraken over het aantal uitvoeringen die plaatsvinden. Interesse? Voor meer informatie kun je je wenden tot Hester IJgosse via provinciespel@prodemos.nl.

 • Provincies krijgen dit programma tegen een passelijk bedrag aangeboden door ProDemos.
 • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel.
 • De provincie zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de politici.