Burgerparticipatie

Je wil inwoners betrekken bij besluitvorming. Maar hoe doe je dat? ProDemos ondersteunt provincies graag met haar kennis en ervaring.

Tip: Lees de handreiking Meer vrouwen in de Provinciale Staten. Tips & tricks voor kandidatencommissies.

Op het gebied van burgerparticipatie voor de provincie biedt ProDemos de volgende diensten: