Toolbox Participatieverklaring

Een belangrijk onderdeel in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen (statushouders) is de Participatieverklaring, waarin nieuwkomers worden gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een Toolbox Participatieverklaring ontwikkeld. Deze Toolbox Participatieverklaring kunnen gemeenten en organisaties gebruiken voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, ter voorbereiding op de participatieverklaring.

De Toolbox bestaat uit drie onderdelen: