Jongerenparticipatie

ProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal het provinciehuis van binnen zouden moeten zien en ervaren. We hebben daar programma’s voor met een beproefd concept, die leerlingen – soms tot hun eigen verrassing – altijd enthousiast weet te maken: van onderwijsmateriaal voor in de klas tot een simulatiespel in de Statenzaal.

We laten jongeren zo veel mogelijk zelf doen en ervaren – de meest effectieve manier van leren. Een dag(deel) lang gaan de jongeren aan de slag op het provinciehuis onder begeleiding van ProDemos. Succes verzekerd!

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de provincie. Zij zijn immers de toekomst van onze democratie!

Projecten met overheden & organisaties

Provinciespel (so, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo)

Tijdens het Provinciespel maken jongeren kennis met de provinciale politiek door hun eigen provincie in te richten. Studenten/leerlingen bezoeken het provinciehuis en nemen plaats achter de microfoons in de Statenzaal; samen vormen zij twee uur lang de Provinciale Staten. In het midden van de zaal ligt een spelkleed waarop alleen nog maar wegen en woningen te zien zijn. Het is aan de klas om de provincie af te bouwen. Tijd dus om samen keuzes te maken.
Bekijk
Programma’s

Gastles Belastingbazen (vmbo, havo, vwo, mbo)

Voor de provincies Noord-Holland en Gelderland hebben we speciale versies van onze gastles Belastingbazen ontwikkeld. Tijdens deze gastles bepalen studenten/leerlingen samen het provinciebeleid en stellen ze vast hoe groot de rol van de provincie op verschillende onderwerpen moet zijn. Ze moeten daarbij rekening houden met de inkomens van de verschillende inwoners en de begroting.
Bekijk

Een andere vorm van samenwerking kan bijvoorbeeld zijn dat ProDemos en de provincie gezamenlijk een inspiratiebijeenkomst organiseren voor mbo-docenten burgerschap uit de hele provincie. Neem hiervoor contact op met relatiebeheerder Renée Legebeke via r.legebeke@prodemos.nl.