Democracity

Met het educatieve programma Democracity leren leerlingen spelenderwijs hoe het lokale bestuur werkt. Dit doen ze door samen een fictieve stad te bouwen op de plek waar lokale besluiten ook echt worden genomen: in de raadzaal. De klas neemt plaats achter de microfoons; samen vormen zij twee uur lang de gemeenteraad. In het midden van de zaal ligt een spelkleed waarop alleen nog maar wegen en woningen te zien zijn. Het is aan de klas om de stad af te bouwen. Gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? De spelblokken staan klaar. Tijd om samen keuzes te maken. Het programma wordt afgesloten met een kort vraaggesprek met een raadslid, wethouder of de burgemeester.

 • Geschikt voor: groep 7/8, Praktijkonderwijs, SO, VSO
 • Duur: 2 uur
 • Locatie: het gemeentehuis
 • Uitvoering: gastdocent van ProDemos

Zes redenen om Democracity aan te bieden

 1. Democracity laat leerlingen op een laagdrempelige en speelse manier kennis maken met de lokale politiek.
 2. Het aanbod is gratis voor zowel de gemeente als de scholen.
 3. ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en begeleiding van het programma. Daar heeft de gemeente geen omkijken naar. Democracity is voor de gemeente een leuke en laagdrempelige manier om vorm te geven aan jeugdparticipatie.
 4. Het vraaggesprek aan het eind van het programma is niet alleen bijzonder voor de leerlingen, het is ook een mooie kans om als raadslid, wethouder of burgemeester te horen wat er leeft onder de kiezers van morgen.
 5. Beleven en ervaren is de meest effectieve manier om iets te leren. Het spelen van Democracity in de raadzaal, de plek waar het allemaal gebeurt, draagt hieraan bij.
 6. De spelblokken van Democracity maken voor leerlingen tastbaar over welke onderwerpen de gemeente gaat.

Info voor gemeenten

ProDemos biedt het uitvoeren van Democracity eenmaal per jaar gedurende een aantal weken aan in een gemeente. In die weken moeten het aantal vooraf afgesproken uitvoeringen plaatsvinden. Uiteraard zijn wij bereid jaarlijks terug te keren. Interesse? Voor meer informatie kun je je wenden tot democracity@prodemos.nl

 • Gemeenten krijgen dit programma gratis aangeboden door ProDemos.
 • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel.
 • De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de politici.

Spel in bruikleen

ProDemos biedt ook de mogelijkheid om een spel gratis in bruikleen te geven aan een grote gemeente of aan enkele samenwerkende buurgemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf de spelleiding verzorgen. Bijvoorbeeld door eigen (oud-)raadsleden, vrijwilligers en/of ambtenaren (waaronder griffiemedewerkers of communicatiemedewerkers) in te zetten. De instructiebijeenkomst die ProDemos hiervoor verzorgt, is ook kosteloos. Bij een bruikleen blijft het spel eigendom van ProDemos. Het spelmateriaal is niet te koop.

Voordelen

 • Uitvoeringen kunnen flexibel en verspreid over het jaar gepland worden met de scholen.
 • De aanvangstijden kunnen makkelijk aangepast worden (met name voor scholen die continuroosters hanteren is dat prettig).
 • Het is een goedkope (namelijk gratis) manier om jongeren bij de lokale democratie te betrekken.
 • Het is leuk om het programma zelf met een vaste pool mensen te leiden.
 • Het planningssysteem van ProDemos helpt u bij de planning.
 • Het geeft u de kans om alle leerlingen in de gemeente een keer in de raadszaal te ontvangen.

Randvoorwaarden

 • Als een enkele gemeente een bruikleenspel wil verkrijgen, moeten jaarlijks minimaal 15 uitvoeringen gerealiseerd worden. Als twee of meer samenwerkende buurgemeenten een bruikleenspel willen verkrijgen, moet men gezamenlijk minimaal 20 uitvoeringen realiseren. ProDemos verwacht dat elke bruiklenende gemeente deze ambitie onderschrijft.
 • De gemeente maakt gebruik van het planningssysteem van ProDemos, zodat wij de aantallen deelnemers kunnen doorgeven aan onze subsidieverstrekker (het ministerie van BZK).
 • ProDemos evalueert regelmatig met de gemeente.
 • ProDemos vervangt kosteloos materiaal dat aan vervanging toe is.
 • Hiertoe sluiten de gemeenten en ProDemos een samenwerkingsovereenkomst.
 • Het is de ambitie van de gemeente en ProDemos om de samenwerking een structureel karakter te geven.

Bij concrete belangstelling maken we graag uitvoeringsafspraken. Neem hiervoor contact op met democracity@prodemos.nl