Democratie voor iedereen

We leven samen in een democratische rechtsstaat. Maar wat houdt dat precies in? Onder de noemer ‘Democratie voor iedereen’ organiseren we informatiebijeenkomsten waarin we daar actief mee aan de slag gaan. De bijeenkomsten zijn gratis aan te vragen door maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de politiek en de rechtspraak misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over zouden willen weten. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers van buurthuizen, verenigingsleden en nieuwe Nederlanders, zoals statushouders en inburgeraars.

Maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen, taalcafés, verenigingen en bibliotheken kunnen gratis bijeenkomsten aanvragen. Voor iedere bijeenkomst zijn er wel praktische zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Hierover lees je meer op de pagina van iedere bijeenkomst.

Bijeenkomsten

Bekijk hieronder wat voor bijeenkomsten we aanbieden. Ze zijn te reserveren via reserveer.prodemos.nl.

Op locatie

Verkiezingsbijeenkomst Europese Parlementsverkiezing 2024

In aanloop naar de Europese Parlementsverkiezing organiseren we graag samen een Verkiezingsbijeenkomt! We leggen uit waar de verkiezingen over gaan en hoe het stemmen werkt. Zo helpen we deelnemers om goed voorbereid naar de stembus te gaan.
Meer informatie
Deelnemers doen actief mee tijdens een Verkiezingsbijeenkomst
Op locatie

Cirkel van democratie

We leven met elkaar in een democratie en ieders mening doet ertoe. Tijdens deze bijeenkomst denken we na over wat dit precies betekent. We doen verschillende opdrachten en gaan met elkaar in gesprek.
Meer informatie
Nieuwe Nederlanders tijdens een programma van ProDemos
Op locatie

Recht voor iedereen

De rechtsstaat beschermt ons en stelt grenzen stelt aan wat wij − en de overheid! − mogen doen. Tijdens deze bijeenkomst ontdekken mensen, aan de hand van hun eigen ervaringen, hoe de rechtsstaat werkt.
Meer informatie
In Den Haag

Politiek voor nieuwe Nederlanders

We verwelkomen groepen nieuwe Nederlanders in Den Haag, in het hart van onze democratie. In een paar uur tijd beleven deelnemers de democratie aan den lijve en bezoeken ze de Tweede Kamer.
Meer informatie
Op het gemeentehuis

Democracity voor nieuwe Nederlanders

We worden ontvangen op het gemeentehuis en maken kennis met de lokale democratie. Samen spelen we een spel waarbij we een fictieve stad inrichten. Zo ontdekken we hoe democratische besluitvorming werkt.
Meer informatie
Op locatie

Wijkcafé Gedeelde waarden

Wat betekenen ‘vrijheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘solidariteit’ voor ons? Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek en op zoek naar wat ons bindt en welke waarden we samen delen.
Meer informatie
Op de foto zien we 7 mensen rond een tafel. Ze zijn met elkaar in gesprek. Het gaat om een diverse groep mensen.

 De bijeenkomsten zijn te reserveren via reserveer.prodemos.nl.