Democratie voor iedereen

ProDemos organiseert gratis informatiebijeenkomsten in het hele land, onder de noemer ‘Democratie voor iedereen’. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de politiek en de rechtspraak misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over zouden willen weten. De bijeenkomsten zijn gratis aan te vragen door maatschappelijke organisaties en verenigingen.