Raadsleden

Om bij te dragen aan de kwaliteit van de lokale democratie zet ProDemos zich voor de werving en ondersteuning van raadsleden.

Werving

Cursus Politiek Actief

Zoek je als gemeente naar manieren om nieuwe politiek talenten te vinden? Denk dan aan de mogelijkheid om een cursus Politiek Actief te organiseren: een cursus voor inwoners die erover denken om actief te worden, maar de eerste stap nog niet hebben gezet. Gemeenten (en maatschappelijke organisaties) kunnen deze cursus ook zelf aanbieden met behulp van een online toolbox. Kijk daarvoor op politiekactief.prodemos.nl.

Kan jouw gemeente geen tijd en geld vrijmaken om de cursus te organiseren? Wijs organisaties en verenigingen dan op de mogelijkheid om de cursus zelf te organiseren.

Meer vrouwen in de raad

Wijs politieke partijen op de Handreiking ‘Meer vrouwen in de gemeenteraad met tips & tricks voor kandidatencommissies’. Deze handreiking is samengesteld door ProDemos en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en biedt een handvat voor meer diversiteit op de kieslijsten, zodat het percentage vrouwen in gemeenteraden kan stijgen.

Voor meer informatie: bekijk het dossier Vrouwen in de politiek op de website van Atria.

Ondersteuning

Het is een voorrecht om vier jaar lang volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad te zijn. Tegelijkertijd is het ook een grote uitdaging om het raadswerk goed uit te voeren. ProDemos organiseert trainingsprogramma’s en biedt raadsleden de workshop De raad aan het stuur.

Workshop: De raad aan het stuur

Tijdens deze workshop gaan alle raadsleden van de gemeente met elkaar in gesprek over de kaderstellende rol die zij hebben. Hoe stel je kaders die er echt toe doen en waar je daadwerkelijk op kunt sturen? Aan de hand van verschillende opdrachten reflecteren we op de positie die de raad nu heeft en bedenken we manieren om deze te versterken en beter invulling te geven.

ProDemos biedt het cursusmateriaal en de trainer. Al onze trainers hebben zelf ook ervaring als raadslid. Voorafgaand aan de workshop heeft de trainer een uitvoerig voorgesprek met de gemeente.

Praktische informatie

  • Doelgroep: de voltallige gemeenteraad
  • Duur: 2 uur (1 avond)
  • Locatie: het stadhuis

Voor meer informatie: neem contact op met Hester IJgosse (h.ijgosse@prodemos.nl)