ParticipatieWijzer

De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie.

Voor wethouders, ambtenaren en raadsleden

ParticipatieWijzer is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning, om hen te helpen een constructief gesprek over burgerparticipatie te voeren en er onderbouwde keuzes over te maken.

Participatiemethoden en democratische waarden

In de ParticipatieWijzer ontdek je waarom je als gemeente voor bepaalde participatiemethoden zou kiezen en hoe je kunt omgaan met initiatieven van burgers. Je krijgt inzicht in de manier waarop elk van de participatiemethoden bijdraagt aan een aantal democratische waarden van lokaal goed bestuur, zoals toegankelijkheid, inclusiviteit en transparantie. Om de verschillende participatiemethoden te kunnen vergelijken, is door middel van sterren aangegeven hoe ze ‘scoren’ op elk van deze democratische waarden.

Mix van methoden
Ook is er aandacht voor hoe je de juiste combinatie van participatiemethoden kiest. Met een goede mix van methoden kunnen de voor- en nadelen van verschillende participatiemogelijkheden elkaar compenseren en kan de democratie optimaal worden versterkt.

Totstandkoming en bronnen

De ParticipatieWijzer is tot stand gekomen in samenwerking met DiA (Democratie in Actie). Bij het schrijven van de ParticipatieWijzer heeft ProDemos gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek, boeken, artikelen in vakinhoudelijke tijdschriften en websites. Ook hebben wij deskundigen en ambtenaren uit verschillende gemeenten geraadpleegd.

Ga naar participatiewijzer.nl