Participatiewijzer

De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie, dat is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning.

De ParticipatieWijzer helpt gemeenten een gesprek te voeren en keuzes te maken over burgerparticipatie. De ParticipatieWijzer gaat in op de vraag waarom je als gemeente voor bepaalde participatiemethoden zou kiezen en hoe je kunt omgaan met initiatieven van burgers. Daarnaast geeft de ParticipatieWijzer inzicht in de manier waarop elk van de participatiemethoden bijdraagt aan een aantal democratische waarden van lokaal goed bestuur. Om de verschillende participatiemethoden te kunnen vergelijken, is door middel van sterren aangegeven hoe ze ‘scoren’ op elk van deze democratische waarden.

In de ParticipatieWijzer is speciaal aandacht voor het kiezen van de juiste combinatie van participatiemethoden. Door een goede mix van methoden te kiezen, kunnen de voor- en nadelen van verschillende participatiemogelijkheden elkaar compenseren en kan de democratie optimaal worden versterkt.

De ParticipatieWijzer is in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en DiA (Democratie in Actie) tot stand gekomen.

Participatiewijzer

Participatiewijzer helpt gemeenten kiezen voor de juiste mix van participatiemethoden. Het biedt een vergelijking van methoden op basis van democratische waarden en geeft tips om goed voorbereid te zijn op burgerparticipatie.
Ga naar Participatiewijzer

Tip: bekijk ook het Afwegingskader burgerparticipatie