Expertisepunt Burgerschap

Met de Wet verduidelijking burgerschap funderend onderwijs van 1 augustus 2021 wordt er van scholen meer gevraagd op het gebied van burgerschap. Om scholen ondersteuning te bieden bij het invulling geven aan burgerschapsonderwijs, is in 2022 Expertisepunt Burgerschap opgericht. Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos.

De ondersteuning van Expertisepunt Burgerschap is gericht op het duurzaam versterken van het burgerschapsonderwijs in het po, vo, (v)so en mbo. Ook stelt het zich als doel het stimuleren van doelgericht, planmatig en herkenbaar burgerschapsonderwijs, waarbij de school een veilige oefenplaats is. Er is sprake van ondersteuning op alle niveaus: zowel voor besturen als voor schoolleiding, coördinatoren en docenten. Tot slot richt het expertisepunt zich op het samenbrengen en verbinden van onderzoek, beleid en praktijk, en vertaalt dat naar concrete praktijkondersteuning voor besturen, scholen en onderwijsinstellingen.

Klik hier voor de website van Expertisepunt Burgerschap

Jaarverslag 2023 Expertisepunt Burgerschap