Cursus Actief voor het waterschap

De cursus Actief voor het waterschap biedt deelnemers de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap.

De cursus is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Kort gezegd zorgen waterschappen voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? De cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten en die wellicht interesse heeft om actief te worden voor het waterschap, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Programma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst wonen de deelnemers een vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap bij. Deelnemers van de cursus vergroten hun theoretische kennis over het waterschap en leren hoe besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van vaardigheden, zoals effectief vergaderen. De cursus wisselt theorie af met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook mensen die nu actief zijn in de waterschappen, zoals de dijkgraaf/watergraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.

Cursus Politiek Actief

De cursus Actief voor het waterschap is een spin-off van de populaire cursus Politiek Actief voor de gemeente van ProDemos. Hieraan deden de afgelopen jaren ruim 6000 mensen mee, in ruim 200 gemeenten. Voor provincies is er de cursus Politiek Actief voor de provincie.

Actief voor het waterschap, poster Simon. Een witte man met grijs haar staat in een blauwe overall voor een besneeuwd weiland.