Jongeren

ProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal in hun schoolcarrière het gemeentehuis van binnen moeten zien en ervaren. We hebben daar programma’s voor met een beproefd concept, die leerlingen – soms tot hun eigen verrassing – altijd enthousiast weet te maken.

We laten jongeren zo veel mogelijk zelf doen en ervaren – de meest effectieve manier van leren. Een dag(deel) lang gaan de jongeren aan de slag op het gemeentehuis onder begeleiding van ProDemos. Succes verzekerd!

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de gemeente. Zij zijn immers de toekomst van onze democratie!

Bekijk onze educatieve programma’s voor jongeren op het gemeentehuis.

Doe-het-zelf als gemeente

Wil de gemeente serieus werk maken van jongerenparticipatie en zelf activiteiten uit gaan voeren om kinderen en jongeren te betrekken bij de lokale politiek? Maak dan gebruik van de ervaring en de materialen van ProDemos, zoals ons Democracityspel.

ProDemos levert kosteloos methoden en materiaal, met een (eveneens) gratis bijbehorende instructie. De gemeente regelt vervolgens zelf de begeleiding van de groepen. Dit kan gebeuren door medewerkers (griffie, communicatie of anderen), raadsleden of geïnteresseerde burgers.

De gemeente kan dan zoveel groepen ontvangen op het gemeentehuis als ze maar wenst. Er zijn dan geen kosten meer voor de begeleiding van de groepen door ProDemos. Ook biedt het flexibiliteit met data en tijden. Daarnaast krijgen de gastlessen nog meer een lokale tint doordat iemand uit de eigen gemeente de leerlingen begeleidt.

Contact

Wil je ook jongeren betrekken bij de gemeente? Heb je wensen of ideeën? Wil je meer informatie? Neem contact op met Karel Ploeger.