Democracity voor nieuwe Nederlanders

Democracity (Amstelveen)

Democracity is een succesvol programma dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor basisscholen. Het wordt gespeeld in de raadszaal op het gemeentehuis.

ProDemos heeft dit programma ook geschikt gemaakt voor de doelgroep nieuwe Nederlanders, waaronder statushouders en inburgeraars. Deze groep heeft vaak geen ervaring met democratische besluitvorming en een systeem van volksvertegenwoordiging.

Inhoud van het programma

Via een rollenspel waarbij een fictieve stad moet worden ingericht kruipt deze groep in de rol van raadsleden. Zo maken ze kennis met de lokale democratie. De entourage en het spel spreken deze volwassen deelnemers erg aan. We horen vaak terug dat men het eervol vond om op deze plek te worden ontvangen en het spel te spelen.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat je als docent het bezoek aan het gemeentehuis voorbereidt met de groep. Er is daarvoor een handleiding met verschillende onderdelen beschikbaar. Daarmee kun je zelf een voorbereidende, interactieve les samenstellen. Bij boeking krijg je automatische bevestigingsmails waar staat hoe je het materiaal kunt opvragen.

Reacties op dit programma

 • ‘Voor mij was dit fan-tas-tisch!’
 • ‘Heel blij mee. Ik ben trots dat ik hieraan heb mee mogen doen.’
 • ‘Graag het spel nog een keer spelen. Graag een vervolg.’
 • ‘Tijdens het spel heb ik mij niet als buitenlander gevoeld. Ik voelde mij thuis.’

Hoe kun je Democracity aanvragen?

 • Gemeenten: neem contact op met Hester IJgosse van ProDemos, via democracity@prodemos.nl.
 • Docenten: geef je interesse aan bij je eigen gemeente of bij Hester IJgosse van ProDemos via democracity@prodemos.nl (ProDemos bespreekt dan met de gemeente wat de mogelijkheden zijn).

Planning en organisatie

 • Het is belangrijk dat de mensen in de groep elkaar kennen. Voeg voor dit programma daarom geen groepen samen; dat kan tot een gevoel van onveiligheid leiden.
 • Het minimumaantal deelnemers is 12 en het maximum is 25 deelnemers.
 • Ervaren gastdocenten van ProDemos verzorgen de begeleiding van het programma.
 • ProDemos heeft een aantal spellen die door geheel Nederland reizen. Daardoor kan een gemeente per schooljaar 2 à 3 weken beschikken over een spel. In die periode kunnen naast basisschoolgroepen ook groepen met nieuwe Nederlanders ontvangen worden.
  NB: Gemeenten kunnen onder een aantal voorwaarden ook een gratis bruikleenspel aanvragen. In dat geval kan de gemeente dit spel het gehele jaar door aanbieden, en is de planning flexibeler.

Kosten

ProDemos biedt dit programma gratis aan.

Meer informatie en/of aanmelden

Neem voor meer inhoudelijke informatie én voor aanmelding contact op met democracity@prodemos.nl.