Gastles over het waterschap

ProDemos heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een gastles met interactief spel ontwikkeld over het waterschap.

Leerlingen stemmen in het spel op partijen in het waterschapsbestuur. Daarna nemen ze als bestuur van een waterschap beslissingen in een aantal casussen. Bijvoorbeeld om te investeren in duurzaamheid of te bezuinigen op dijkonderhoud.

Voor wie?

De gastles is geschikt voor de bovenbouw vmbo, havo en vwo en sluit aan bij het burgerschapsonderwijs op het mbo.

Gastdocent of zelf les geven

De lessen kunnen worden gegeven door gastdocenten van de waterschappen. Zij kunnen uit eigen ervaring de leerlingen alles vertellen over het waterschap. Docenten maatschappijleer of burgerschap kunnen de lessen ook zelf geven.

Praktische informatie

De gastlessen duren twee keer 45 minuten en zijn te boeken via de Unie van Waterschappen.